koronavirus
Ilustračné PHOTO: © European Union.

M. Klus: Nová online platforma krajín V4 už funguje, uľahčí zdieľanie know-how v boji proti pandémii

„Aj napriek vážnej epidemiologickej situácii na Orave či v niektorých ďalších regiónoch severného Slovenska, naša zhoda s Poľskom, že nie je dobré uzatvárať spoločné hranice, zatiaľ stále platí. Musíme však byť ostražitejší a flexibilnejší v prijímaní nových opatrení s cieľom chrániť verejné zdravie. O to dôležitejšia bude naša bezprostredná komunikácia, zdieľanie skúseností a včasné informovanie sa o pripravovaných krokoch.” Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Martin Klus vo štvrtok, 8. októbra 2020 v Bratislave, počas bilaterálnych rozhovorov so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí Poľskej republiky Szymonom Szynkowským vel Sękom. V rámci spoločného rokovania rezortní partneri diskutovali o možnostiach zlepšenia koordinácie opatrení v čase druhej vlny pandémie ochorenia COVID-19, ale venovali sa aj otázke posilnenia spolupráce v rozličných regionálnych platformách či aktuálnym otázkam zahraničnej politiky.

V súvislosti s pretrvávajúcim šírením nákazy koronavírusu sa štátni tajomníci rezortov diplomacie Slovenska a Poľska zhodli na tom, že koronakríza predstavuje pre spoluprácu susediacich štátov veľkú výzvu aj príležitosť. Ocenili preto zriadenie novej online platformy Vyšehradskej skupiny (V4) pre operatívnu výmenu informácií.

„Zástupcovia z viacerých rezortov z Česka, Poľska, Maďarska a Slovenska sa budú v pravidelných intervaloch stretávať virtuálne, prostredníctvom online nástrojov, a zdieľať know-how o aktuálnom epidemiologickom vývoji či efektívnosti zavádzaných opatrení,“ priblížil Martin Klus s tým, že aj vďaka takémuto zdieľaniu skúsenosti by sme mohli udržať spoločné hranice otvorené čo najdlhšie.

Všestranný slovensko-poľský dialóg má pozitívnu dynamiku, ktorá sa prejavuje nielen v intenzite politických kontaktov, ale aj v čulej hospodárskej spolupráci. Priestor na vzájomný dialóg a rozvíjanie ekonomických vzťahov predstavujú popri Vyšehradskej štvorke (V4) aj konkrétne cezhraničné projekty či niektoré ďalšie regionálne zoskupenia krajín ako napríklad Iniciatíva troch morí (3SI). Za jednu z priorít partneri označili dobudovanie infraštruktúrnych prepojení, najmä rozvoj cestnej siete, čo v konečnom dôsledku prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti a trvalej udržateľnosti našich ekonomík.

Viac..  EUROPOSLANCI: Únia by mala byť ťahúňom témy vyriešenia klimatickej krízy

Poľský štátny tajomník Szymon Szynkowski vel Sęk zároveň poďakoval štátnemu tajomníkovi MZVEZ SR Martinovi Klusovi za to, že slovenský rezort diplomacie prejavil solidaritu s Poľskom a Litvou a rozhodol sa povolať vedúceho diplomatickej misie SR v Bielorusku na konzultácie do Bratislavy. K rovnakému kroku medzitým pristúpili aj ďalšie členské štáty Európskej únie, vrátane Lotyšska, Estónska či Nemecka.

„Som rád, že Európska únia, vrátane nás, krajín V4, zostáva jednotná v podpore bieloruského ľudu a jednohlasne odsudzuje praktiky bieloruského režimu, najmä násilie páchané na občanoch túžiacich po slobode a demokracii,“ vyhlásil M. Klus a za konkrétny signál solidarity označil hospodársky plán na podporu bieloruskej spoločnosti či nedávnu dohodu európskej 27-mičky na cielených sankciách proti štyridsiatim predstaviteľom režimu Alexandra Lukašenka.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

Únia poslala krajinám takmer 385,5 milióna eur na riešenie krízovej situácie v oblasti zdravia

Európska komisia (EK) poslala 19 krajinám na riešenie núdzovej situácie v oblasti zdravia spôsobenej pandémiou …