miko
Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Prvé slovenské gymnázium v Revúcej bolo obnovené za eurofondy. VIDEO

V Revúcej, na úpätí Muránskej planiny, nájdeme najstaršiu slovenskú strednú školu. Pôvodný dom Prvého slovenského gymnázia je rokoková kúria z druhej polovice 18. storočia. Nazývali ho aj Latinákovým domom. V rokoch 1862 – 1874 v ňom vyvíjalo činnosť slovenské evanjelické gymnázium, ktoré bolo najvýznamnejšou vzdelávacou inštitúciou v druhej polovici 19. storočia. Po vstupe do domu prechádzame cez podchod a po jeho stranách sú umiestnené triedy. V jednej z nich sa nachádzala školská jedáleň. Za domom je malá záhrada so sochami významných slovenských národovcov. Súčasťou domu bola aj sýpka, komora a pivnica. Nájdeme tu tiež stálu expozíciu Múzea Prvého slovenského gymnázia. Zamerané je hlavne na jeho prínos a dobové predmety. Brusel na jeho rekonštrukciu prispel sumou viac ako 200 tisíc eur.

Expozície sú umiestnené priamo v pôvodonom historickom objekte. Expozícia tiež pripomína myšlienku zrodu gymnázia, ktorá sa prvý krát objavila na stretnutí gemerských a malohontských národovcov v novembri 1861. Zrealizovala sa o rok neskôr, v septembri 1862. Gymnázium bolo prvou strednou školou v Uhorsku, na ktorej sa vyučovalo v slovenskom jazyku. Jej existencia výlučne závisela na daroch a zbierkach. Hlavným dozorcom školy boli postupne národovci ako Štefan Marko Daxner a Ján Francisci. Na gymnáziu sa vyučovali predmety ako slovenčina, maďarčina, nemčina, latinčina, gréčtina, matematika, dejepis a fyzika. Počas 12 rokov v nej študovalo 566 žiakov. Niekoľko z nich bolo aj z Čiech a Moravy. Z mnohých sa neskôr stali básnici a spisovatelia ako napr. Martin Kukučín, Koloman Banšeli, alebo Ľudovít Rizner.

Viac..  L. Ď. Nicholsonová o situáciI v zariadeniach pre seniorov: Ako ochrániť najzraniteľnejších?

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

cesta, auto

Ministerstvo dopravy opraví cez eurofondy zničené cesty po zosuvoch pôdy

Štyri nebezpečné zosuvy na cestách I. triedy sa začnú opravovať už na jar budúceho roku. …