európska komisia
PHOTO: redakcia/Štrasburg.

EK vydá dlhopisy EU SURE v hodnote až 100 miliárd EUR ako sociálnoinvestičné dlhopisy

Európska komisia oznámila, že pripravované EU SURE dlhopisy s hodnotou do výšky 100 miliárd EUR vydá ako sociálnoinvestičné dlhopisy. Komisia za týmto účelom prijala nezávisle hodnotený rámec pre sociálnoinvestičné dlhopisy. Rámec bol prijatý s cieľom poskytnúť investorom do týchto dlhopisov istotu, že mobilizované finančné prostriedky budú skutočne použité na sociálne účely. Toto oznámenie nadväzuje na rozhodnutie Rady schváliť poskytnutie finančnej podpory v rámci nástroja SURE 16 členským štátom na pomoc pri ochrane pracovných miest a pracovníkov.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla: „My nielen investujeme miliardy eur do záchrany pracovných miest v Európe a zmiernenia sociálneho vplyvu pandémie koronavírusu, ale navyše využívame na to emisiu sociálnoinvestičných dlhopisov. Investorom tým ponúkame príležitosť prispieť k nášmu úsiliu a až 100 miliárd EUR pomôže zachovať ľuďom pracovné miesta v našich členských štátoch.“

Komisár Johannes Hahn, zodpovedný za rozpočet a administratívu, uviedol: „Rozhodnutie vydať dlhopisy EU SURE ako sociálnoinvestičné dlhopisy bude znamenať zásadnú zmenu pre celosvetový trh s takýmto typom dlhopisov. Zároveň je to jasný dôkaz dlhodobého záväzku EÚ v oblasti udržateľného financovania. Z dnešného rozhodnutia mám veľkú radosť a netrpezlivo očakávam emisiu dlhopisov EU SURE, ktorá bude nasledovať v blízkej budúcnosti.“

Získané finančné prostriedky sa prijímajúcim členským štátom poskytnú vo forme úverov, ktoré im pomôžu pokryť náklady priamo spojené s financovaním vnútroštátnych programov skráteného pracovného času a podobných opatrení v reakcii na pandémiu.

Dnešný rámec ukazuje komunite investorov, ako budú finančné prostriedky získané vydaním dlhopisov EU SURE použité na jasne stanovený účel, teda na zmiernenie sociálneho vplyvu pandémie koronavírusu a jej dôsledkov v celej EÚ. Investori si môžu byť istí, že ich investície do týchto dlhopisov poslúžia na financovanie cielených opatrení sociálnej politiky. Rámec Komisie pre sociálnoinvestičné dlhopisy zároveň prispeje k ďalšiemu rozvoju trhu s takýmito dlhopismi, ktorý je jedným z pilierov európskeho trhu s „udržateľným financovaním“.

Využitie finančných prostriedkov na sociálne účely je zaručené povinnosťou členských štátov podávať správy v súlade s nariadením SURE a s rámcom pre sociálnoinvestičné dlhopisy. Od členských štátov sa podľa rámca takisto vyžaduje, aby podávali správy o sociálnom vplyve dlhopisov EU SURE. Na základe informácií uvedených v týchto správach bude môcť Európska komisia investorom preukázať, že dlhopisy EU SURE sa použili na financovanie programov s pozitívnym sociálnym vplyvom.

Viac..  Európsky výrobca lietadiel vlani zákazníkom v osobnej doprave dodal 611 strojov

Prípravou a predložením rámca pre sociálnoinvestičné dlhopisy sa Komisia snaží osloviť investorov, ktorí chcú svoje financie využiť na investície v environmentálnej a sociálnej oblasti a v oblasti správy a riadenia spoločností. Rámec Komisie pre sociálnoinvestičné dlhopisy bol vytvorený v plnom súlade so zásadami sociálnoinvestičných dlhopisov, ktoré uverejnilo Medzinárodné združenie kapitálových trhov (ICMA). Komisia zabezpečila nezávislé hodnotenie rámca externým hodnotiteľom, spoločnosťou Sustainalytics. Aktuálnym oznámením je Komisia opäť o krok bližšie k vydaniu prvých dlhopisov SURE. Prvú transakciu možno očakávať v druhej polovici októbra.

Súvislosti

Na základe doterajších rozhodnutí dostane 16 členských štátov finančnú podporu v rámci nástroja SURE na pomoc pri ochrane pracovných miest a pracovníkov. Finančná podpora bude vo forme úverov, ktoré EÚ poskytuje členským štátom za výhodných podmienok. Komisia dnes predložila Rade návrh rozhodnutia o poskytnutí finančnej podpory Maďarsku vo výške 504 miliónov EUR v rámci nástroja SURE. Komisia navrhla v rámci nástroja SURE 17 členským štátom (vrátane Maďarska) finančnú podporu v celkovej výške 87,8 mld. EUR.

Tieto úvery im pomôžu pokryť náklady priamo súvisiace s financovaním národných programov skráteného pracovného času (kurzarbeit) a podobnými opatreniami, ktoré členské štáty zaviedli v reakcii na pandémiu koronavírusu, najmä pre samostatne zárobkovo činné osoby. Nástroj SURE môže byť použitý aj na financovanie niektorých opatrení týkajúcich sa zdravia, najmä na pracoviskách, ktoré majú zaručiť bezpečný návrat do normálu v hospodárskych aktivitách.

Členské štáty môžu naďalej predkladať formálne žiadosti o podporu v rámci nástroja SURE, ktorý má celkovú kapacitu až 100 miliárd EUR na pomoc pri ochrane pracovných miest a pracovníkov postihnutých pandémiou.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

ECB

Európska centrálna banka ponechala pandemické stimuly bez zmeny

Európska centrálna banka (ECB) vo štvrtok ponechala pandemické stimuly bez zmeny, hoci spotrebiteľské ceny stúpajú …