cestovanie, koronavirus
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Reakcia politiky súdržnosti EÚ na koronakrízu

Komisia v pondelok oznámila prvé predbežné výsledky vykonávania Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus (CRII) a Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus Plus (CRII+).

Od začiatku krízy a vďaka flexibilite zavedenej v politike súdržnosti EÚ na riešenie dôsledkov pandémie koronavírusu zmobilizovala prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Európskeho sociálneho fondu (ESF) a Kohézneho fondu (KF) investície vo výške viac ako 13 miliárd EUR. Finančné prostriedky EÚ pomohli celoštátnym, regionálnym a miestnym komunitám v boji proti negatívnemu sociálno-ekonomickému vplyvu pandémie koronavírusu.

Celkovo bolo na zdravotnú starostlivosť prerozdelených 4,1 miliardy EUR na nákup nevyhnutných prístrojov a osobných ochranných prostriedkov na záchranu životov. Zmobilizovalo sa 8,4 miliardy EUR prostredníctvom poskytovania grantov, úverov a súboru personalizovaných finančných nástrojov na podporu hospodárstva, a najmä malých a stredných podnikov (MSP), s cieľom prispôsobiť sa kríze. V neposlednom rade sa prostredníctvom ESF poskytlo približne 1,4 miliardy EUR na pomoc ľuďom a záchranu pracovných miest.

V záujme zabezpečenia maximálnej transparentnosti a zodpovednosti dnes Komisia zriaďuje osobitnú webovú stránku k platforme otvorených údajov pre oblasť súdržnosti s cieľom ukázať, ako politika súdržnosti EÚ podporuje členské štáty pri prekonávaní krízy spôsobenej koronavírusom. Vďaka denným aktualizáciám platforma zobrazí všetky informácie týkajúce sa zmien programov, ako aj informácie o tom, na čo idú zdroje a ako sa investujú. Vďaka neustálej aktualizácii bude prehľad platformy každý deň kompletnejší.

Komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová vyhlásila: „Politika súdržnosti je ústredným prvkom boja proti pandémii koronavírusu a zabezpečenia rýchlej obnovy. Výsledky nášho hodnotenia ukazujú, že všetky členské štáty využívajú Investičnú iniciatívu v reakcii na koronavírus v prospech občanov, podnikov a sektora zdravotníctva. Od dnešného dňa sú po jednom kliknutí tieto úspešné výsledky jasne viditeľné pre všetkých v našom interaktívnom prehľade o koronavíruse.“

Predseda Európskeho výboru regiónov Apostolos Tzitzikostas dodal: „Vďaka zjednodušeným pravidlám ukázala politika súdržnosti svoju pridanú hodnotu: spája členské štáty, regióny a mestá EÚ s cieľom chrániť našich občanov, zachovať pracovné miesta a chrániť miestne hospodárstva počas pandémie. Skúsenosť s uľahčeným prístupom k finančným prostriedkom EÚ a zapojenie všetkých úrovní verejnej správy do formovania a realizácie plánov obnovy je neoceniteľná. S cieľom čo najviac využiť každé investované euro a zabezpečiť, aby peniaze smerovali tam, kde je to najviac potrebné, potrebujeme, zabezpečiť, aby súdržnosť bola hlavným nástrojom pre všetky investície EÚ.“

Súvislosti

Viac..  Davidovi Sassolimu vzdajú poslanci hold počas januárového plenárneho zasadnutia v Štrasburgu

Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus (CRII) a Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus Plus (CRII+) umožňujú členským štátom využívať dočasné zvýšenie spolufinancovania EÚ až do výšky 100 % a využívať finančné prostriedky politiky súdržnosti na podporu najviac ohrozených sektorov v dôsledku pandémie, ako je zdravotný systém, MSP a trhy práce.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

Europska unia

Slovensko dostalo prvé platby vo výške takmer 76 miliónov eur z protikrízového balíka REACT-EU

Slovensko už dostalo prvú časť peňazí z Európskej únie, ktoré sú určené na zmiernenie dopadov koronakrízy. …