Brockova
Štátna tajomníčka Ingrid Brocková. Zdroj: MZVaEZ SR.

I. Brocková: spolupráca s mimovládnym sektorom v oblasti rozvojovej spolupráce je kľúčová

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková prijala výkonného tajomníka Platformy rozvojových organizácií – Ambrely, Daniela Kabu a zástupcov troch mimovládnych organizácií združených v platforme.

Hlavnou témou stretnutia boli možnosti navyšovania finančných prostriedkov na rozvojovú spoluprácu v súlade s medzinárodnými záväzkami SR. „Plne si uvedomujeme náš medzinárodný záväzok, vzhľadom na zlú ekonomickú situáciu v dôsledku pandémie je dobrou správou, že v budúcom roku nedôjde k poklesu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na rozvojovú spoluprácu,“ zdôraznila štátna tajomníčka.

,,Celospoločenská osveta a hľadanie alternatívnych možností podpory rozvojových intervencií slovenských subjektov je spoločným zadaním pre verejný a občiansky sektor. Významným krokom vpred je v tomto smere možnosť delegovanej spolupráce Európskej únie,“ uviedla štátna tajomníčka. Naša Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú pomoc urobila kvalitatívny krok k možnosti zapojiť sa do nej v jednotlivých partnerských krajinách, čo je aj príležitosť pre slovenské rozvojové subjekty.

Viac..  Zdravotná únia: Silnejší mandát pre európsku liekovú agentúru

Partneri sa počas rozhovoru venovali aj konkrétnym oblastiam ďalšieho zefektívnenia systému rozvojovej spolupráce. „Do konca roka chceme iniciovať rozhovory s relevantnými ministerstvami a mimovládnym sektorom ku konkrétnym legislatívnym a systémovým opatreniam humanitárnej pomoci. Mimovládny sektor zostáva pre nás kľúčovým partnerom a realizátorom projektov SlovakAid,“ dodala Ingrid Brocková.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

dezinformacie

Nové správy online platforiem ukazujú pokrok v boji proti dezinformáciám

Európska komisia v piatok zverejnila tretí súbor správ o opatreniach prijatých signatármi Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií, …