Brockova
Štátna tajomníčka Ingrid Brocková. Zdroj: MZVaEZ SR.

I. Brocková: spolupráca s mimovládnym sektorom v oblasti rozvojovej spolupráce je kľúčová

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková prijala výkonného tajomníka Platformy rozvojových organizácií – Ambrely, Daniela Kabu a zástupcov troch mimovládnych organizácií združených v platforme.

Hlavnou témou stretnutia boli možnosti navyšovania finančných prostriedkov na rozvojovú spoluprácu v súlade s medzinárodnými záväzkami SR. „Plne si uvedomujeme náš medzinárodný záväzok, vzhľadom na zlú ekonomickú situáciu v dôsledku pandémie je dobrou správou, že v budúcom roku nedôjde k poklesu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na rozvojovú spoluprácu,“ zdôraznila štátna tajomníčka.

,,Celospoločenská osveta a hľadanie alternatívnych možností podpory rozvojových intervencií slovenských subjektov je spoločným zadaním pre verejný a občiansky sektor. Významným krokom vpred je v tomto smere možnosť delegovanej spolupráce Európskej únie,“ uviedla štátna tajomníčka. Naša Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú pomoc urobila kvalitatívny krok k možnosti zapojiť sa do nej v jednotlivých partnerských krajinách, čo je aj príležitosť pre slovenské rozvojové subjekty.

Viac..  Valášek: Vo štvrtok sa uskutoční samit EÚ. Je však stále otázne, kto bude zastupovať Slovensko

Partneri sa počas rozhovoru venovali aj konkrétnym oblastiam ďalšieho zefektívnenia systému rozvojovej spolupráce. „Do konca roka chceme iniciovať rozhovory s relevantnými ministerstvami a mimovládnym sektorom ku konkrétnym legislatívnym a systémovým opatreniam humanitárnej pomoci. Mimovládny sektor zostáva pre nás kľúčovým partnerom a realizátorom projektov SlovakAid,“ dodala Ingrid Brocková.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

dezinformacie

Nové správy online platforiem ukazujú pokrok v boji proti dezinformáciám

Európska komisia v piatok zverejnila tretí súbor správ o opatreniach prijatých signatármi Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií, …