Žiadosť o nacenenie tovarov a služieb

Viac..  Výzva na predkladanie ponúk a pokyny na vypracovanie ponúk na zákazku PODPORA MARKETINGOVÝCH SLUŽIEB

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

M. Beňová: Európske peniaze musia byť využité na podporu zamestnanosti

Plénum Európskeho parlamentu sa, spolu so zástupcami Rady a Komisie, zaoberalo aj ďalším zmierňovaním dopadov …