Regiostars Award. PHOTO: © European Union, 2020

Komisia vyhlásila víťazov súťaže REGIOSTARS za rok 2020


Európska komisia vo štvrtok vyhlásila víťazov súťaže REGIOSTARS za rok 2020, v rámci ktorej sa oceňujú najlepšie projekty v oblasti politiky súdržnosti v celej Európskej únii. Tohtoročné slávnostné udelenie cien REGIOSTARS, ktoré sa koná počas 18. Európskeho týždňa regiónov a miest, sa po prvýkrát celé uskutočnilo v digitálnej podobe. Toto podujatie diaľkovo usporiadali šiesti komisári EÚ: komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová, podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová, komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová, komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit, komisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni a komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius. Ako už bolo oznámené, v rámci tohtoročnej súťaže bol podaný rekordný počet prihlášok (206) a veľký záujem vyvolalo aj hlasovanie v kategórii cena verejnosti, do ktorého sa zapojilo 33 000 hlasujúcich.

Komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová v tejto súvislosti uviedla: „Srdečne blahoželám najlepším projektom v oblasti politiky súdržnosti EÚ za rok 2020. Hviezdami politiky súdržnosti EÚ sú príjemcovia projektov, pretože sú to oni, ktorí menia našu víziu spravodlivejšej a súdržnejšej EÚ na realitu tým, že zabezpečujú zblíženie životných úrovní a zvýšenie kvality života všetkých jej občanov. Ocenenie REGIOSTARS potvrdzuje, že dokážeme dosiahnuť vynikajúce výsledky, ak EÚ, členské štáty, regióny a mestá spolupracujú, aby čo najlepšie využili finančné prostriedky EÚ.“

  • Ocenenie v kategórii „Priemyselná transformácia pre inteligentnú Európu“ (1. kategória) získal projekt „ESA BIC Portugal – Promoting the space economy and the European Space Agency incubation program“(ESA BIC Portugalsko – podpora vesmírneho hospodárstva a inkubačného programu Európskej vesmírnej agentúry), ktorý podporuje vesmírne technológie v oblasti inovatívnych riešení pre trhy, ktoré nesúvisia s vesmírnym priemyslom. Projekt je v Európe skutočne priekopnícky, generuje viac ako 11,5 mil. € v investíciách a vytvára 100 vysokokvalifikovaných pracovných miest v 30 inovatívnych startupoch.
  • V kategórii „Obehové hospodárstvo pre zelenú Európu“ (2. kategória) sa víťazom stal projekt „TAKE THE COOL FOOD CHALLENGE – Take a bite out of climate change by making small changes to your diet“ (PRÍJMI VÝZVU A JEDZ COOL POTRAVINY – Odhryzni sústo z klimatickej zmeny malou zmenou svojho jedálnička), a to za prínos k znižovaniu emisií uhlíka tým, že povzbudzuje ľudí k zdravému stravovaniu.
  • Ocenenie v kategórii „Zručnosti a vzdelávanie pre digitálnu Európu“ (3. kategória) získal projekt „E-SCHOOLS, PILOT PROJECT – Establishing a System for Developing Digitally Mature Schools“ (PILOTNÝ PROJEKT E-SCHOOLS – Vytvorenie nového systému pre rozvoj digitálne vyspelých škôl), ktorý pomohol 10 % chorvátskych škôl a približne 50 000 učiteľom a 500 000 študentom prejsť na nový druh vzdelávania.
  • Projekt „SHICC – Sustainable Housing for Inclusive and Cohesive Cities“ (SHICC – Udržateľné bývanie pre inkluzívne a súdržné mestá) sa stal víťazom v kategórii „Občianska angažovanosť v záujme súdržnosti európskych miest“ (4. kategória). Ocenenie získal za podporu demokratických organizácií, ktoré stavajú a spravujú bývanie dostupné pre ľudí s nízkym príjmom a príjmom na úrovni mediánu príjmov.
  • Víťazom špeciálnej kategórie za rok 2020 „Posilnenie postavenia mladých ľudí v záujme cezhraničnej spolupráce – 30. výročie iniciatívy Interreg“ sa stal projekt „ ENERGY@SCHOOL: Energy optimization and behavior change into schools of Central Europe“ (ENERGY@SCHOOL: Zavedenie optimalizácie energie a zmeny správania do škôl v strednej Európe).V rámci tohto projektu sa vypracoval program vyškolenia študentov, aby prevzali zodpovednosť za monitorovanie energetickej spotreby vo svojich školách.
  • Napokon verejnosť vybrala projekt s názvom „Time is now for change“ (Už je čas na zmenu) za vplyv, ktorý má na posilnenie postavenia mladých ľudí v záujme cezhraničnej spolupráce.
Viac..  Európska komisia začala verejné konzultácie o manažmente živín

Súvislosti

V rámci súťaže REGIOSTARS sa oceňujú projekty financované z prostriedkov EÚ, ktoré preukazujú vynikajúci kvalitu a ponúkajú nové prístupy v oblasti regionálneho rozvoja. Európska komisia udeľuje ocenenia REGIOSTARS od roku 2008. Komunikačné aktivity na európskej úrovni sa sústreďujú na súťažiace projekty s cieľom inšpirovať iné regióny a projektových manažérov v celej Európe. Každoročne sa súťaží v piatich kategóriách, ako aj o cenu verejnosti. 

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

EU, ludia

Výzva na prihlasovanie do súťaže o Cenu EHSV pre občiansku spoločnosť 2022. Témy: mládež a Ukrajinu

Vytvoriť lepšiu budúcnosť pre mladých ľudí a pomôcť vojnovým obetiam z Ukrajiny, to sú dve témy tohtoročnej …