Regiostars Award. PHOTO: © European Union, 2020

Komisia vyhlásila víťazov súťaže REGIOSTARS za rok 2020

Európska komisia vo štvrtok vyhlásila víťazov súťaže REGIOSTARS za rok 2020, v rámci ktorej sa oceňujú najlepšie projekty v oblasti politiky súdržnosti v celej Európskej únii. Tohtoročné slávnostné udelenie cien REGIOSTARS, ktoré sa koná počas 18. Európskeho týždňa regiónov a miest, sa po prvýkrát celé uskutočnilo v digitálnej podobe. Toto podujatie diaľkovo usporiadali šiesti komisári EÚ: komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová, podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová, komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová, komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit, komisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni a komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius. Ako už bolo oznámené, v rámci tohtoročnej súťaže bol podaný rekordný počet prihlášok (206) a veľký záujem vyvolalo aj hlasovanie v kategórii cena verejnosti, do ktorého sa zapojilo 33 000 hlasujúcich.

Komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová v tejto súvislosti uviedla: „Srdečne blahoželám najlepším projektom v oblasti politiky súdržnosti EÚ za rok 2020. Hviezdami politiky súdržnosti EÚ sú príjemcovia projektov, pretože sú to oni, ktorí menia našu víziu spravodlivejšej a súdržnejšej EÚ na realitu tým, že zabezpečujú zblíženie životných úrovní a zvýšenie kvality života všetkých jej občanov. Ocenenie REGIOSTARS potvrdzuje, že dokážeme dosiahnuť vynikajúce výsledky, ak EÚ, členské štáty, regióny a mestá spolupracujú, aby čo najlepšie využili finančné prostriedky EÚ.“

  • Ocenenie v kategórii „Priemyselná transformácia pre inteligentnú Európu“ (1. kategória) získal projekt „ESA BIC Portugal – Promoting the space economy and the European Space Agency incubation program“(ESA BIC Portugalsko – podpora vesmírneho hospodárstva a inkubačného programu Európskej vesmírnej agentúry), ktorý podporuje vesmírne technológie v oblasti inovatívnych riešení pre trhy, ktoré nesúvisia s vesmírnym priemyslom. Projekt je v Európe skutočne priekopnícky, generuje viac ako 11,5 mil. € v investíciách a vytvára 100 vysokokvalifikovaných pracovných miest v 30 inovatívnych startupoch.
  • V kategórii „Obehové hospodárstvo pre zelenú Európu“ (2. kategória) sa víťazom stal projekt „TAKE THE COOL FOOD CHALLENGE – Take a bite out of climate change by making small changes to your diet“ (PRÍJMI VÝZVU A JEDZ COOL POTRAVINY – Odhryzni sústo z klimatickej zmeny malou zmenou svojho jedálnička), a to za prínos k znižovaniu emisií uhlíka tým, že povzbudzuje ľudí k zdravému stravovaniu.
  • Ocenenie v kategórii „Zručnosti a vzdelávanie pre digitálnu Európu“ (3. kategória) získal projekt „E-SCHOOLS, PILOT PROJECT – Establishing a System for Developing Digitally Mature Schools“ (PILOTNÝ PROJEKT E-SCHOOLS – Vytvorenie nového systému pre rozvoj digitálne vyspelých škôl), ktorý pomohol 10 % chorvátskych škôl a približne 50 000 učiteľom a 500 000 študentom prejsť na nový druh vzdelávania.
  • Projekt „SHICC – Sustainable Housing for Inclusive and Cohesive Cities“ (SHICC – Udržateľné bývanie pre inkluzívne a súdržné mestá) sa stal víťazom v kategórii „Občianska angažovanosť v záujme súdržnosti európskych miest“ (4. kategória). Ocenenie získal za podporu demokratických organizácií, ktoré stavajú a spravujú bývanie dostupné pre ľudí s nízkym príjmom a príjmom na úrovni mediánu príjmov.
  • Víťazom špeciálnej kategórie za rok 2020 „Posilnenie postavenia mladých ľudí v záujme cezhraničnej spolupráce – 30. výročie iniciatívy Interreg“ sa stal projekt „ ENERGY@SCHOOL: Energy optimization and behavior change into schools of Central Europe“ (ENERGY@SCHOOL: Zavedenie optimalizácie energie a zmeny správania do škôl v strednej Európe).V rámci tohto projektu sa vypracoval program vyškolenia študentov, aby prevzali zodpovednosť za monitorovanie energetickej spotreby vo svojich školách.
  • Napokon verejnosť vybrala projekt s názvom „Time is now for change“ (Už je čas na zmenu) za vplyv, ktorý má na posilnenie postavenia mladých ľudí v záujme cezhraničnej spolupráce.
Viac..  Polovica obyvateľov Únie bola vlani staršia ako 44,4 roka

Súvislosti

V rámci súťaže REGIOSTARS sa oceňujú projekty financované z prostriedkov EÚ, ktoré preukazujú vynikajúci kvalitu a ponúkajú nové prístupy v oblasti regionálneho rozvoja. Európska komisia udeľuje ocenenia REGIOSTARS od roku 2008. Komunikačné aktivity na európskej úrovni sa sústreďujú na súťažiace projekty s cieľom inšpirovať iné regióny a projektových manažérov v celej Európe. Každoročne sa súťaží v piatich kategóriách, ako aj o cenu verejnosti. 

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

europsky parlament

Europarlament schválil nástroj pre spravodlivú hospodársku súťaž na jednotnom trhu

Európsky parlament dal vo štvrtok zelenú novému zákonu EÚ, ktorý zaisťuje, že zahraničné dotácie poskytované …

Consent choices