pocitac
Ilustračné PHOTO © European Union.

M. Beňová: Vzdelávanie počas pandémie si vyžaduje čo najlepšie vybavenie a podporu

Úvod tohto týždňového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu bude venovaný budúcnosti a perspektívam vzdelávania v Európe v kontexte pandémie vírusu COVID-19.

Vzdelávanie sa vplyvom pandémie koronavírusu presunulo z veľkej časti do on-line prostredia. „Školy preto potrebujú v týchto podmienkach výraznejšiu podporu z hľadiska úrovne ich digitalizácie. Kvalitná výučba v on-line prostredí je stále veľkou výzvou, a to aj napriek istým skúsenostiam z jarnej tzv. prvej vlny pandémie,“ uviedla poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová.

Dištančné vzdelávanie musí byť rovnako inkluzívne, ako štandardná forma výučby. „Školám je preto potrebné zabezpečiť čo najlepšie technologické vybavenie a nevyhnutnú podporu. Týka sa to všetkých stupňov vzdelávania od základných až po vysoké školy,“ zdôraznila europoslankyňa.

Rovnako však nesmieme zabúdať ani na učiteľov a vytváranie príslušných možností na priebežný rozvoj ich digitálnych zručností. „Potrebná v tejto oblasti je aj efektívna výmena skúseností a najlepších praktík medzi členskými krajinami Európskej únie navzájom. Priority v prípade digitalizácie musia byť samozrejmou súčasťou dlhodobej vízie rozvoja európskeho vzdelávania,“ uzavrela Monika Beňová.

Viac..  12. ročník súťaže Generácia €uro pozná víťazný tím, zapojilo sa 174 tímov

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

mladi ludia

Strata zamestnania počas pandémie postihla v EÚ najmä mladých ľudí

Počas hospodárskej krízy vyvolanej pandémiou ochorenia COVID-19 patrili mladí ľudia medzi skupiny osôb, ktoré boli …

Consent choices