europska centralna banka
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Slovensko si chce od EÚ požičať takmer 631 mil. eur. Peniaze majú slúžiť na zmiernenie dopadov pandémie

Slovensko si chce vziať úver od Európskej únie vo výške 630,88 mil. eur. Peniaze sa majú využiť na vykrytie výdavkov štátneho rozpočtu a budú vynaložené na zmiernenie negatívnych následkov pandémie ochorenia COVID-19. Návrh z dielne ministerstva financií je posunutý do pripomienkového konania.

úver zo zdrojov EÚ požiadalo Slovensko ešte 6. augusta, schválený bol 25. septembra. Úver sa má využiť na zabezpečenie financovania mimoriadnych opatrení, ako je skrátenie pracovného času a ďalších opatrení na udržanie zamestnanosti v období pandémie.

Úver môžeme čerpať maximálne v ôsmich splátkach, a to v období 18 mesiacov od prijatia vykonávacieho rozhodnutia, teda od 29. septembra 2020. Európska komisia však rozhoduje o výške a uvoľnení splátok a tiež o výške tranží.

Výhodou schváleného úveru je, že nemá vplyv na zvýšenie dlhu verejnej správy. Úver od EÚ predstavuje pre Agentúru pre riadenie dlhu a likvidity alternatívu pri financovaní štátneho dlhu inou formou akou je emisia štátnych dlhopisov. Ďalšou výhodou tohto úveru je výška úrokov, stabilnosť zdroja financovania, ako aj fakt, že predstavuje diverzifikáciu investorskej bázy.

Viac..  Marek Gábriš: Európska centrálna banka zvyšuje sadzby o 50 bodov

O Marco Németh

Marco Németh
Naším najmladším kolegom je Marco Németh. Je študentom osemročného gymnázia a Milestone Institute v Budapešti. Marco je autorom knihy Európa v Kocke, ktorá zjednodušene vysvetľuje fungovanie Únie, a zachytáva náš život v nej. Vo svojich článkoch prináša informácie o najaktuálnejších udalostiach z domova, zo sveta a najmä z Európskej únie.

Odporúčame pozrieť

Europarlament súhlasil s úpravou pôžičky vo výške 18 miliárd pre Ukrajinu, súhlasilo aj Maďarsko

Europarlament prijal prostredníctvom tzv. naliehavého postupu zmenu nariadenia o makrofinančnej pomoci plus, ktorú navrhla Rada a ktorá umožňuje 26 členským …

Consent choices