Dunaj
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Vicepremiérka Remišová: Slovensko musí využiť potenciál Dunajskej stratégie


Medzinárodná spolupráca členských aj nečlenských štátov EÚ v rámci Dunajskej stratégie dostáva nový impulz. Vedenia zoskupenia 14 krajín sa ujíma Slovensko. Ciele nášho predsedníctva vicepremiérka Veronika Remišová predstavila ostatným partnerským štátom prostredníctvom online konferencie. 

„Rieka Dunaj odjakživa spájala národy Európy a práve k tomuto odkazu sa hlási Dunajská stratégia. Jej členské krajiny cítia spoločný záväzok spolupracovať nielen pri ochrane prírodného bohatstva, ale aj v oblastiach ekonomického a spoločenského rozvoja,“ uviedla vicepremiérka Veronika Remišová, ktorej ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie sa od 1. októbra stalo národným gestorom Dunajskej stratégie. V novembri v nej navyše Slovensko po Chorvátsku preberá ročné rotujúce predsedníctvo.

Stratégia EÚ pre dunajský región bola schválená Európskou radou v júni 2011. Štáty v rámci nej spolupracujú v oblastiach: vodné cesty, doprava, energetika, kultúra a turizmus, kvalita vôd, životné prostredie, veda a výskum či bezpečnosť. Členskými krajinami sú Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Nemecko, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a štáty mimo EÚ – Bosna a Hercegovina, Čierna hora, Srbsko, Moldavsko, Ukrajina.

„Silou Dunajskej stratégie je, že spája členské aj nečlenské štáty Európskej pnie. Občania Slovenska majú vlastnú skúsenosť s tým, ako veľmi potrebná a prínosná je takáto úzka spolupráca, ešte predtým, ako nečlenské krajiny formálne vstúpia do EÚ. Preto plne podporujeme úsilie našich partnerov mimo EÚ úzko s nami spolupracovať v rámci Dunajskej stratégie. Verím, že táto skúsenosť im môže byť nápomocná pri ich úsilí stať sa plnoprávnymi členmi Únie,“ zdôraznila vicepremiérka Remišová.

Viac..  EÚ skúma dohodu Microsoftu o kúpe Activision Blizzard

Slovenské predsedníctvo Dunajskej stratégie považuje za priority spoluprácu najmä v dvoch kľúčových oblastiach: ochrana biodiverzity a klímy, digitalizácia a inovácie. „Naším cieľom je, aby  boli ciele stratégie v čo najširšej miere kompatibilné s prioritami, ktoré si členské štáty vytýčili pri čerpaní európskych štrukturálnych fondov. Dunajská stratégia pre nás neznamená len úsilie vybudovať región zdravého životného prostredia, región vysokej kvality života obyvateľov, prosperujúcej ekonomiky a kultúrnej rozmanitosti. Znamená pre nás príklad, kedy partnerstvo, spolupráca a vzájomná pomoc prinášajú reálne výsledky, ktoré posúvajú celý podunajský región vpred,“ dodala ministerka.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

EYE, mladi ludia

EÚ prijala prvý akčný plán pre mládež s cieľom posilniť spoluprácu medzi mladými ľuďmi na celom svete

Komisia a vysoký predstaviteľ prijali akčný plán pre mládež v rámci vonkajšej činnosti Európskej únie …