europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Ekologickejšia, spravodlivejšia a odolnejšia poľnohospodárska politika EÚ. Europoslanci reagujú

Zaoceánske územia (napr .Fr Guyana) budú mať výnimku z nespôsobilých výdavkov  na produktívne investície, lebo sú ‘ŕemote” a potrebujú sa rozvíjať, udržateľnosť takéhoto rozvoja nie je v tomto prípade podmienkou.

Žiadny zásadný posun nenastal ani v prípade odstránenia rozdielov vo výške dotácie medzi členskými štátmi. I keď štáty s nižšou ako priemernou priamou platbou, si túto môžu kompenzovať presunom 12% prostriedkov z druhého piliera, teda na úkor kvalitatívnych opatrení zameraných napr. na rozvoj vidieka.  Vo finálnom hlasovaní som sa z týchto a ďalších dôvodov rozhodol hlasovať proti predloženej reforme SPP.

Miroslav Číž (S/D): Hlasovanie o reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky bolo za náš doterajší mandát jedno z najvýznamnejších a najkomplikovanejších. Po štyroch dlhých dňoch hlasovania to vyzerá tak, že sa nová reforma prijala.  Predchádzalo tomu, ale veľa komplikácií. Samotný text je v parlamente už 2.5 roka. Hlavný konflikt sme mohli v tomto prípade sledovať medzi výborom pre poľnohospodárstvo (AGRI) a výborom pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI). Samozrejme, že kompromisy sú citeľné, ale AGRI je známe tým, že obhajuje potreby európskeho poľnohospodára. Výbor envi sa na druhej strane zaoberá obhajovaním našich zelených cieľov, ktoré sú nepochybne taktiež veľmi relevantné. Ja som sa tejto téme pokúšal venovať a zaujať pragmatický postoj. Teda vnímať naše potreby, byť realistom, ale neodmysliteľne  pracovať aj so zelenou politikou, ku ktorej sme sa mimo iného zaviazali na minulom plenárnom zasadnutí  a to európskom klimatickým zákonom. Nepochybne nás čaká transformačné obdobie. Preto sa treba uistiť, že farmárom život zjednodušíme a nebudeme im ho v týchto časoch ešte viac komplikovať. Nezabúdajme, že sme uprostred hlbokej celosvetovej krízy. A to nie iba ekonomickej. Hovorím aj o kríze ideologickej. Preto je pre nás sociálnych demokratov dôležité nájsť spoločnú reč a občanom zabezpečiť sociálne istoty.

Viac..  Eugen Jurzyca o brexite: Rozum a rešpekt k faktom vyhrali jednu z bitiek nad emóciami a konšpiráciam

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

pollak

Peter Pollák: V ére digitálnych technológií musí mať každý zamestnanec možnosť v čase voľna odmietnuť zamestnávateľovi plnenie pracovnej úlohy bez postihu

EÚ/SLOVENSKO / Európsky parlament požaduje zakotviť do legislatívy takzvané právo na vypnutie. Snahou je, aby mali …