ludske prava, mucenie
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európsky rámec umožňujúci reagovať na porušovanie ľudských práv kdekoľvek na svete


Ako predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová avizovala v prejave o stave Európskej únie, Európska komisia a vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v utorok predložili spoločný návrh nariadenia Rady o vykonávaní reštriktívnych opatrení (sankcií) proti závažnému porušovaniu ľudských práv vo svete.

Spoločný návrh nariadenia Rady je jedným z právnych aktov, ktoré Rada vyžaduje na to, aby bolo možné pristúpiť k vytvoreniu nového horizontálneho sankčného režimu. Dopĺňa rozhodnutie Rady, ktoré predkladá vysoký predstaviteľ Josep Borrell a ktoré – po jeho prijatí v Rade – umožní vytvorenie globálneho sankčného režimu EÚ v oblasti ľudských práv.

Keď začne platiť nový globálny sankčný režim EÚ v oblasti ľudských práv, poskytne EÚ väčšiu flexibilitu zamerať sa na osoby zodpovedné za závažné porušovanie ľudských práv kdekoľvek na svete bez ohľadu na to, kde k nemu dochádza a kto je za to zodpovedný. Očakáva sa, že globálny sankčný režim EÚ v oblasti ľudských práv bude zahŕňať také opatrenia, ako napríklad zmrazenie aktív a zákazy cestovania. Pokiaľ ide o zákaz cestovať, na základe spoločného návrhu by Komisia po prvýkrát získala právomoc dohliadať na vykonávanie zákazov cestovania.

Nový režim nenahrádza existujúce geografické sankčné režimy, z ktorých niektoré sa už týkajú otázok porušovania ľudských práv, napríklad v Sýrii, Bielorusku alebo Venezuele.

Tieto návrhy jasne dokazujú záväzok EÚ podporovať ľudské práva, demokraciu, právny štát a zásady medzinárodného práva všade vo svete. Sú reakciou na politickú dohodu ministrov zahraničných vecí krajín EÚ, ktorí sa na Rade pre zahraničné veci v decembri 2019 dohodli, že treba pokročiť v tvorbe takéhoto režimu.

Globálny sankčný režim EÚ v oblasti ľudských práv je zároveň kľúčový výstup, ktorý vysoký predstaviteľ a Komisia navrhli v akčnom pláne pre ľudské práva a demokraciu na roky 2020 – 2024 v rámci spoločného oznámenia prijatého v marci 2020.

Ďalšie kroky

Členské štáty prerokujú v Rade navrhované nariadenie Rady súbežne s návrhom rozhodnutia Rady od vysokého predstaviteľa.

Členovia kolégia v tejto súvislosti povedali:

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla: „Musíme sa zasadzovať za ľudské práva a základné slobody. Dlho sme čakali na sankčný režim EÚ, ktorý postihne všetkých, ktorí sú zodpovední za porušovanie ľudských práv. Veríme, že Rada preukáže svoje odhodlanie podporiť Komisiu v súvislosti s týmto cieľom a náš návrh prijme.“

Josep Borrell, vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredseda pre silnejšiu Európu vo svete, uviedol: „Vo svete sa útočí na ľudské práva. Nový globálny sankčný režim EÚ v oblasti ľudských práv bude účinný nástroj na to, aby sme dokázali brať na zodpovednosť všetkých, ktorí sa nezdráhajú porušovať ľudské práva kdekoľvek na svete. Európa sa tak nielenže postaví za svoje hodnoty, ale bude aj konať.“

Valdis Dombrovskis, výkonný podpredseda pre hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, skonštatoval: „Zavádzame politiku nulovej tolerancie voči tým, ktorí porušujú ľudské práva kdekoľvek na svete. Dnešný návrh ponúka široké možnosti, ako reagovať na takéto konanie, a vyjadruje naše odhodlanie hájiť hodnoty, ktorým veríme.“

Mairead McGuinnessová, komisárka EÚ pre finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov, uviedla: „Tieto návrhy sú dôležitým krokom smerom k veľmi potrebnému sankčnému režimu. Ak členské štáty budú uplatňovať sankcie za porušovanie ľudských práv účinne a efektívne, nikto, kto spôsobuje ľudom bolesť a utrpenie, trestu neunikne. Hneď ako tento režim Rada prijme, Komisia bude toto úsilie dôrazne podporovať.“

Kontext

Viac..  Tento týždeň v EP: COP27, energetika, interrupcie v Poľsku a rozpočet

Sankcie EÚ pomáhajú dosahovať kľúčové ciele EÚ, ako je zachovanie mieru, posilnenie medzinárodnej bezpečnosti, konsolidácia a podpora demokracie, medzinárodného práva a ľudských práv. Sú zamerané na tých, ktorých činy uvedené hodnoty ohrozujú, a ich cieľom je čo najviac zmierniť akékoľvek negatívne dôsledky pre civilné obyvateľstvo. EÚ má v súčasnosti zavedených približne 40 rôznych sankčných režimov.

Nariadenie Rady je potrebné na to, aby sa podrobne stanovili opatrenia sankčného režimu zavedeného rozhodnutím Rady, ktorý môže mať vplyv na fungovanie vnútorného trhu EÚ. Je priamo záväzné pre vnútroštátne správne orgány, ako aj pre súkromných prevádzkovateľov, zatiaľ čo rozhodnutie Rady je právne záväzné pre členské štáty EÚ.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

EYE, mladi ludia

EÚ prijala prvý akčný plán pre mládež s cieľom posilniť spoluprácu medzi mladými ľuďmi na celom svete

Komisia a vysoký predstaviteľ prijali akčný plán pre mládež v rámci vonkajšej činnosti Európskej únie …