koronavirus
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Vyrovnanie sa s dôsledkami COVID-19 si vyžaduje medzinárodnú spoluprácu a solidaritu

Pod taktovkou Španielska ako predsedníckej krajiny sa 28. a 29. októbra 2020 konalo virtuálne ministerské zasadnutie Rady Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Delegáciu SR viedla štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková. Členské štáty OECD spolu s medzinárodnými organizáciami a partnerskými krajinami OECD rokovali na tému Cesta k obnove: silná, odolná, ekologická a inkluzívna. Silnejúca pandémia v Európe a v celom svete zvyšuje nevyhnutnosť prediskutovať predstavy o post-pandemickom oživení globálneho hospodárstva a možnostiach medzinárodnej spolupráce pri obnove.

Zasadnutie otvoril generálny tajomník OECD Ángel Gurría a španielsky premiér Pedro Sánchez. Na plenárnom zasadnutí generálny tajomník OECD predstavil strategické orientácie činnosti organizácie v jednotlivých politikách a vytýčil priority na najbližšie obdobie. Následne ministri diskutovali o národnej a medzinárodnej spolupráci pri ceste von z krízy. Počas svojho vystúpenia Ingrid Brocková oznámila zámer vlády SR celoplošne testovať obyvateľov SR. „Súčasná pandémia len zvýraznila štrukturálne problémy, ktorým SR čelí. Slovensko prestalo dobiehať vyspelé ekonomiky v EÚ a potrebuje hĺbkové reformy. Zároveň nemôžeme zabudnúť na pomoc najmä zraniteľným krajinám. Pandémia zasiahla celý svet a medzinárodná spolupráca a solidarita je pri jej potlačení kľúčová. Slovensko sa v rámci svojich kapacít usiluje pomôcť partnerským krajinám v rámci nástrojov rozvojovej pomoci,” zdôraznila taktiež štátna tajomníčka.

Viac..  Európska lieková agentúra vyhodnocuje možnosť posilňovacích dávok vakcíny Johnson&Johnson

Plenárnemu zasadaniu predchádzali rokovania v dvoch tematických skupinách. Prvá skupina sa venovala plánom obnovy a integrácii sociálnych a environmentálnych dimenzií do národných programov, ako aj pokračovaniu v podpore udržateľných fiškálnych a menových stimuloch. Slovenská republika bola zastúpená veľvyslancom SR pri OECD Františkom Ružičkom, ktorý informoval o národnej diskusii o pláne obnovy. „Pri implementácii plánu obnovy je kľúčová komunikácia s verejnosťou, podnikateľmi, regionálnou samosprávou. Je to dlhodobý proces a úspech závisí od efektívneho využívania európskych fondov, digitalizácie, zjednodušenia a transparentnosti procesov. Každá kríza je výzvou, ale aj príležitosťou zároveň,” zdôraznil F. Ružička. Druhá skupina ministrov rokovala o globalizácii a podpore obchodu a investícií v post-pandemickom období.

Členské štáty OECD schválili spoločné vyhlásenie a prijali dôležité výstupy z činnosti OECD.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

chudoba

Slovensko patrí medzi štvoricu krajín Európy, kde ľudia najviac pociťujú dopady pandémie na financie

Slovensko patrí medzi štvoricu krajín Európy, kde ľudia subjektívne najviac pociťujú dopady pandémie na svoje …