odpad
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Vláda schválila návrhy ministra životného prostredia. Vznikla Rada vlády pre Európsku zelenú dohodu

Prvým schváleným návrhom je návrhom novelizácie  zákona, ktorým sa mení zákon o poplatkoch za uloženie odpadov. Nepríde ale ku žiadnemu navýšeniu poplatkov.  MŽP SR  chce touto cestou zabezpečiť, aby sa od budúceho roku mohli prerozdeľovať príjmy z poplatkov za uloženie odpadu aj v prospech obcí, ktoré budú separovať kuchynský bioodpad. Pôjde o príspevok z Environmentálneho fondu.

Touto finančnou podporou ministerstvo pomôže obciam a mestám, ktoré začnú separovať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností a zvýši podiel separácie odpadu, čo je pre Slovenskú republiku záväzný a dlhodobý cieľ.  Odklon prúdu odpadov zloženého z biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu  od skládkovania zníži tlak na otváranie nových skládok a bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie. Účinnosť zákona je navrhnutá na 1. február 2021

Druhým materiálom MŽP SR, ktorý dnes schválila vláda SR,  je návrh na zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre Európsku zelenú dohodu. Minister Ján Budaj navrhol vláde vytvorenie takejto Rady ako koordinačného a konzultačného orgánu vlády Slovenskej republiky. V Rade sa ráta so zastúpením všetkých dotknutých ministerstiev, aj zainteresovaných reprezentácií priemyslu, výrobcov aj zamestnancov, alebo mimovládnych organizácií. Predsedom je minister životného prostredia a podpredsedami v Rade vlády pre Európsku zelenú dohodu budú podpredsedovia  vlády Remišová a Holý, a tiež  ministri Korčok a Mičovský. Členmi Rady budú ministri vlády ďalší zástupcovia tretieho sektora, zamestnávateľov, odborov, akadémie vied, atď (28 členov).

Vzhľadom na zásadný vplyv Európskej zelenej dohody, jej komplexný a prierezový charakter, si bude jej napĺňanie na úrovni členských štátov vyžadovať koordináciu a zapojenie všetkých zložiek a aktérov spoločnosti, ako aj spoluprácu na medzinárodnej úrovni,“ uvádza materiál z dielne MŽP. Rada vlády pre Európsku zelenú dohodu bude pripravovať a predkladať riešenia najmä na  odvrátenie a zmiernenie dôsledkov  klimatickej krízy a opatrenia na ochranu ohrozeného prostredia a   biotopov.

Viac..  Súdny dvor EÚ by mal zamietnuť žaloby Maďarska a Poľska proti princípu podmienenosti, navrhuje generálny advokát

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

odpad

Infringement pre Slovensko od EK: výsledok dlhodobého zanedbávania odpadového hospodárstva

Ani mimoriadne úsilie Ministerstva životného prostredia SR (MŽP) nezabránilo k tomu, aby Európska komisia vydala nové …