Veronika Remišová zdroj: FB Veronika Remišová

V. Remišová s novelou zákona o eurofondoch. Prináša viac transparentnosti a zjednodušenie

Poradcovia pri  eurofondových projektoch budú zverejňovaní, aby sa predchádzalo konfliktu záujmov a verejnosť mala o ich aktivitách viac informácií.

Podpredsedníčka vlády SR a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová pripravila novelu zákona, ktorá zjednodušuje eurofondy a prináša protikorupčné opatrenia. „Ide o ďalší balík opatrení, ktoré zjednodušia využívanie eurofondov a znížia byrokraciu,“ uviedla Remišová. Novela zákona obsahuje úpravy v celom procese manažmentu eurofondov od vyhlasovania výziev, cez schvaľovací proces poskytnutia finančných príspevkov až po samotnú realizáciu a financovanie projektov.

Za najdôležitejšie považujem dve opatrenia. Prvým je povinnosť zverejňovať aj poradcov, ktorí sa podieľali na príprave eurofondových projektov, či už ide o právnické osoby alebo fyzické osoby. Je to zásadné opatrenie na zvýšenie transparentnosti a zníženie rizika konfliktu záujmov. V minulosti sa objavovali prípady, keď sa na eurofondoch priživovali rôzni “vybavovači”, ako o tom svedčí aj kauza Dobytkár z obdobia minulej vlády, ktorú sudca označil za megastroj korupcie a prania špinavých peňazí. Týmto opatrením chceme riziko takýchto prípadov znížiť,“ uviedla vicepremiérka.

Druhým dôležitým bodom je väčšia právna istota a lepšie informácie pre žiadateľov. Orgán auditu Ministerstva financií SR bude musieť zverejňovať svoje správy. Tie doteraz verejné neboli a tá istá chyba sa tak opakovala u viacerých žiadateľov, pretože sa nemohli poučiť z chýb iných. Následne museli vracať peniaze a niektoré projekty sa kvôli chybám museli zastaviť a peniaze ostali nevyužité,“ uviedla vicepremiérka Remišová. „Najlepším spôsobom, ako predchádzať nálezom, je rozširovanie informácií o zisteniach auditov, aby sa im iní mohli vyhnúť. Je to jednoduché a transparentné riešenie, ktoré pomôže všetkým,“ povedala vicepremiérka.

Medzi ďalšie opatrenia patrí napríklad elektronizácia komunikácie pri vypracovaní a zasielaní správ o zistených nezrovnalostiach, zjednodušené vykazovanie výdavkov, zavedenie nových možností pre subjekty podieľajúce sa na implementácii vo vzťahu k možnosti podať odvolanie, zjednodušené nároky na publikovanie právnych úkonov týkajúcich sa množstva užívateľov príspevku.

Návrh novely zákona bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania a mal by byť schválený vládou do konca roka 2020. Vicepremiérka Remišová zdôraznila, že tento návrh je ďalším dôležitým krokom k znižovaniu byrokracie a korupcie v eurofondoch. “Eurofondy musia slúžiť ľuďom a nie rôznym špekulantom. Menej byrokracie znamená menej korupcie. Menej korupcie znamená viac peňazí pre občanov Slovenska na školy, cesty a nemocnice a na lepší život pre ľudí,” povedala vicepremiérka. 

Viac..  SK 8 podporuje ambíciu posilniť rolu obyvateľov v rozhodovacích procesoch EÚ

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

Špeciálna škola

Vďaka eurofondom pribudne v Bratislavskom kraji vyše 3 000 nových miest pre školákov

Vyše 3 000 nových miest pre školákov v Bratislavskom samosprávnom kraji vznikne vďaka podpore z …