miko
Ladislav Miko, vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Takmer milión eur poslal Brusel do Margecian. Zrekonštruovali centrum obce. VIDEO

V Margecanoch sa zrealizoval veľký projekt, ktorý pomohol zrevitalizovať centrum a jeho blízke okolie. Opravili sa miestne komunikácie, chodníky, vybudovalo sa nové značenie. Súčasťou projektu bola nielen dopravná infraštruktúra, ale aj informačné tabule, verejné osvetlenie, či detské ihrisko. Vybudovali sa tiež nové prvy v centrálnej časti s lavičkami a malou fontánou. Pribudli tiež dva prístrešky pre autobusové nástupište. Obci Margecany bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške takmer jedného milióna EUR. Výsledkom projektu bolo zatraktívnenie verejných priestorov obce ako sú predstaničný priestor a časť Školskej ulice.

Na miestnych komunikáciách sa vyspravili výtlky, zriadil sa nový živičný kryt ohraničený cestným obrubníkom. Upravili sa tiež a vyznačili miesta na státie motorových vozidiel a nástupné ostrovčeky autobusovej dopravy. Chodníky sa vybudovali v bezbariérovej úprave. V parkovej časti na detskom ihrisku s hracími prvkami pribudla malá vodná fontána pre zlepšenie klimatických vlastností ovzdušia.

Viac..  Europoslanec Peter Pollák: Každý piatok pomáham v nemocnici ako dobrovoľník

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

Nový diel VIDÍME SA, tentokrát s Ondrejom Kandráčom

“Pre mňa, pre moju rodinu, pre mojich blízkych, pre ľudí, ktorí ma obklopujú je vakcína …