ludske prava
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európske hodnoty sa musia dodržiavať aj počas núdzového stavu, odkazujú poslanci

Parlament v piatok varoval pred rizikom zneužitia právomocí v súvislosti s prijímaním mimoriadnych núdzových opatrení a vyzval Komisiu, aby v prípade potreby neváhala podniknúť právne kroky.

Stalo sa tak prostredníctvom nelegislatívneho uznesenia, ktoré hodnotí dodržiavanie európskych hodnôt v kontexte vnútroštátnych opatrení zameraných na boj proti pandémii ochorenia COVID-19. Text uznesenia poslanci schválili pomerom hlasov 496 (za): 138 (proti): 49 (zdržalo sa hlasovania).

Poslanci sa tejto téme venovali aj vo štvrtok. Počas rozpravy s komisárom pre spravodlivosť Didierom Reyndersom vyjadrila väčšina rečníkov obavy v súvislosti s dodržiavaním práv občanov a zraniteľných skupín vo viacerých členských štátoch, vlády ktorých sa rozhodli prijať mimoriadne núdzové opatrenia.

Dodržiavanie demokratických princípov a základných práv

Parlament v uznesení upozorňuje, že mimoriadne a núdzové opatrenia sú spojené s rizikom zneužitia právomocí zo strany výkonnej moci. Akékoľvek obmedzenia týkajúce sa demokratických princípov, zásad právneho štátu a základných práv by mali byť podľa poslancov prijímané iba v nevyhnutnom prípade, pričom musia byť primerané a časovo obmedzené. Zákonodarcovia v tejto súvislosti vyzvali vlády členských štátov, aby nezneužívali mimoriadne právomoci na prijímanie právnych predpisov, ktoré sa netýkajú cieľov núdzového stavu v oblasti zdravia a boja proti pandémii ochorenia COVID-19.

Parlament tiež žiada členské štáty, aby:

ukončili núdzový stav alebo aspoň jasne zadefinovali delegovanie právomocí na výkonnú moc,

zabezpečili funkčnosť primeraného systém bŕzd a protiváh zo strany zákonodarnej a súdnej moci,

zdržali sa neprimeraného obmedzovania slobody zhromažďovania a aby nezneužívali zákaz demonštrácií na prijímanie kontroverzných opatrení,

neprijímali opatrenia, ktoré majú zásadný vplyv na základné práva vrátane sexuálnych a reprodukčných práv žien, ako napríklad de facto zákaz umelého prerušenia tehotenstva v niektorých členských štátoch, a to najmä v situácii, keď obavy týkajúce sa verejného zdravia neumožňujú riadnu demokratickú diskusiu a bezpečný protest,

dodržiavali právo na slobodné a spravodlivé voľby, a to najmä v prípade predloženia návrhov na zmenu volebných zákonov počas pandémie,zaistili rovnaké práva pre všetkých kandidátov počas predvolebnej kampane aj samotných volieb a zvážili možnosť ponúknuť voličom alternatívne spôsoby hlasovania,

Viac..  V. Bilčík viedol misiu Európskeho parlamentu v Podgorici a vystúpil v čiernohorskom parlamente

postupovali maximálne zdržanlivo pri obmedzovaní slobody pohybu a rešpektovali v tejto súvislosti právo na rodinný život,

prijali opatrenia na realizáciu práva na vzdelanie zabezpečením prístupu študentov k výučbe,zaručili prístup k azylovému konaniu aj počas pandémie a pristúpili k okamžitej evakuáciu táborov na gréckych ostrovoch a premiestneniu žiadateľov o azyl do iných členských štátov,

zaistili obžalovaným ich práva, a to aj využitím technológií a justičnej spolupráce, a aby chránili práva osôb vo väzenských zariadeniach.

Parlament tiež vyzval Komisiu, aby podrobne preskúmala opatrenia prijaté počas prvej vlny pandémie, a to nad rámec zistení zverejnených v prvej výročnej správe o právnom štáte v krajinách EÚ. Poslanci tiež od exekutívy EÚ očakávajú, že bude naďalej monitorovať opatrenia prijímané v jednotlivých členských štátoch a v prípade potreby podnikne na ochranu základných hodnôt Únie aj právne kroky.

Vyhlásenie spravodajcu

„Táto pandémia sa zdá byť najhoršou krízou v histórii Európskej únie. Európsky parlament si napriek tomu plní svoju povinnosť voči občanom a bojuje za ich práva a slobody, a to najmä tam, kde vlády využívajú pandémiu ako zámienku na útok voči hodnotám EÚ. Komisia a členské štáty musia počas tejto krízy zintenzívniť svoje úsilie v oblasti ochrany základných práv, demokracie a zásad právneho štátu a tiež zaistiť, že vlády budú pri prijímaní opatrení dodržiavať demokratické zásady,” vyhlásil spravodajca uznesenia Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES).

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

Pre zlepšenie vzťahov s Tureckom sú kľúčové ľudské práva

Akékoľvek snahy o zlepšenie európsko-tureckých vzťahov zo strany Turecka budú podmienené zlepšením dodržiavania ľudských práv …