vlajka
PHOTO: © European Union.

Európsky týždeň odborných zručností: OVP pre zelenú a digitálnu transformáciu

Európsky týždeň odborných zručností 2020 prebiehal elektronickou formou v celej Európskej únii od 9. do 13. novembra 2020. Organizovala ho Európska komisia v partnerstve s nemeckým spolkovým ministerstvom školstva a výskumu ako súčasť nemeckého predsedníctva Rady EÚ. Tento piaty ročník nabádal ľudí všetkých vekových kategórií, aby objavili svoj talent a rozvíjali svoje zručnosti v súlade s potrebami trhu práce vďaka odbornému vzdelávaniu a príprave (OVP), ktoré sú dôležitým odvetvím pre hospodárske a sociálne oživenie v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Ročník 2020 sa bude zameriavať na vyššie odborné vzdelávanie a prípravu (fáza po vyššom sekundárnom vzdelávaní) a zručnosti v oblasti OVP v záujme zelenej a digitálnej transformácie. Pre Komisiu a nemecké predsedníctvo sú kľúčovými otázkami podpora digitálnych vzdelávacích platforiem, pestovanie kultúry celoživotného a kontinuálneho vzdelávania a zavedenie udržateľných štruktúr OVP.

Komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit uviedol: „Trhy práce na zvládnutie digitálnej a zelenej transformácie potrebujú kreatívne mozgy a šikovné ruky. Hlavným zameraním OVP je rozvoj talentov. Talentov, ktoré si dokážu v našich spoločnostiach nájsť kariérne uplatnenie a zároveň prispievať k našim ekonomikám. Pre poskytovateľov OVP, podniky, odborové zväzy, vlády a iných partnerov nebolo nikdy dôležitejšie poskytovať relevantné zručnosti pre celoživotné vzdelávanie. Som presvedčený, že OVP môžu zohrávať pri oživení kľúčovú úlohu.“

„Kvalitné odborné vzdelávanie a príprava v Nemecku aj v Európe zohrávajú významnú úlohu, pokiaľ ide o ďalšie zabezpečenie našej prosperity v budúcnosti,“ zdôraznila nemecká spolková ministerka školstva a výskumu Anja Karliczek„Chceme posilniť spoluprácu v oblasti OVP v Európe, učiť sa jeden od druhého a pripraviť OVP na budúce výzvy. Prvé kroky na dosiahnutie tohto cieľa sme prijali na neformálnom zasadnutí ministrov školstva v Osnabrücku spolu s členskými štátmi EÚ, Európskou komisiou a európskymi sociálnymi partnermi. Veľmi ma teší, že dnes otvárame Európsky týždeň odborných zručností. Tohtoročné podujatie zorganizovala Európska komisia v spolupráci s mojím ministerstvom – nemeckým spolkovým ministerstvom školstva. My chceme túto príležitosť na vyzdvihnutie výhod odborného vzdelávania a prípravy v Európe teraz čo najlepšie využiť.“

V rámci Európskeho týždňa odborných zručností 2020 miestne, regionálne a národné organizácie z EÚ aj mimo nej organizujú virtuálne podujatia a činnosti, pričom zdôrazňujú výhody OVP a ich kľúčovú úlohu v celoživotnom vzdelávaní. Mladým študentom poskytujú počiatočné zručnosti, ktoré potrebujú na uspokojivú kariéru, a vytvárajú prostriedky na to, aby dospelí mohli stavať na existujúcich zručnostiach zvyšovaním ich úrovne a osvojovať si zručnosti nové, a to počas celého života. V 38 krajinách už bolo zaregistrovaných viac ako 781 pridružených podujatí a činností, ktoré oslovili viac ako 1,6 milióna ľudí.

Vyslanci Európskeho týždňa odborných zručností a ocenenia za excelentnosť v oblasti OVP 2020

Tento rok podporuje kampaň Európsky týždeň odborných zručností 28 vyslancov zastupujúcich 25 krajín tým, že šíria informácie o odborných zručnostiach. Vymenovala ich Európska komisia a sú inšpiratívnymi príkladmi toho, aké prínosy majú OVP. Ich obdivuhodné úspechy svedčia o výhodách OVP nielen pre mladých ľudí, ale aj pre každého, kto zvažuje nové možnosti vzdelávania.

Viac..  Lucia Ďuriš Nicholsonová: Choďte sa spýtať tých matiek v rómskych osadách či ich baví rodiť toľko detí

Súvislosti

Čo je Európsky týždeň odborných zručností?

Európsky týždeň odborných zručností je každoročný týždňový maratón činností a podujatí, počas ktorých sa miestne, regionálne alebo celoštátne organizácie pýšia tým najlepším z oblasti odborného vzdelávania a prípravy (OVP)[1]. Dokazujú tak, že ide o odvetvie, ktoré dokáže všetkým ľuďom poskytnúť zručnosti potrebné na napĺňajúci osobný a pracovný život. Podujatie sprevádza aj niekoľkomesačná komunikačná kampaň na podporu miestneho dosahu.

Iniciatívu začala Európska komisia v roku 2016 v kontexte nového programu v oblasti zručností pre Európu a odvtedy sa stala platformou pre subjekty pôsobiace v oblasti OVP v celej Európe aj mimo nej na výmenu nápadov a osvedčených postupov. Celkovým cieľom podujatia je predstaviť mnohé spôsoby, ako môžu OVP pomôcť mladým ľuďom a dospelým, aby „objavili svoj talent“ a už dnes sa začali pripravovať na budúce výzvy, ktorým bude raz čeliť európske hospodárstvo. Zároveň sa zamestnávateľom demonštrujú obrovské výhody investovania do ľudských zdrojov podporou počiatočnej odbornej prípravy mladých ľudí, ako aj zvyšovania úrovne zručností a získavania nových zručností medzi dospelými.

Ako EÚ podporuje OVP?

Komisia aktívne podporuje odborné vzdelávanie a prípravu ako súčasť svojho úsilia o vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv, a najmä práva na vzdelávanie, odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie. 1. júla 2020 Komisia navrhla odporúčanie Rady o odbornom vzdelávaní a príprave s cieľom urobiť vzdelávacie systémy modernejšími, príťažlivejšími, flexibilnejšími a pripravenými na digitálnu a zelenú transformáciu. Tento návrh je zakotvený v ďalších iniciatívach Komisie, ako je napríklad európsky program v oblasti zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť či oznámenie s názvom Podpora zamestnanosti mladých ľudí: most k pracovným miestam pre ďalšiu generáciu.

Európska komisia takisto podporuje odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom svojich fondov. Okrem finančných prostriedkov EÚ na obdobie 2021 – 2027, ako sú Európsky sociálny fond plus či Erasmus, sú zvyšovanie úrovne zručností a získavanie nových zručností hlavnými investičnými oblasťami Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorá sa opiera o granty a úvery vo výške 672,5 miliardy eur.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

Realizácia plánu obnovy sa začína tromi reformami v zdravotníctve, vzdelávaní a justícii

Realizácia Plánu obnovy a odolnosti SR sa naplno rozbieha, a to reformami v troch kľúčových …