vlak
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Žilinu čaká vďaka eurofondom veľká modernizácia. ŽSR podpísala zmluvu na dopravný uzol

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v stredu podpísali zmluvu o dielo na projekt ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina”, pracovne nazývaného uzol Žilina. Modernizáciu zabezpečí Združenie Pod Dubňom na čele so spoločnosťou Strabag, s. r. o., Bratislava.

„Od môjho nástupu na pozíciu ministra dopravy ide už o tretí veľký železničný tender, ktorý sme dotiahli do úspešného konca. A ideme ďalej. Mojou prioritou je vytvoriť férové prostredie pre funkčné a transparentné hospodárske súťaže aj na železničné infraštruktúrne projekty. Celé desaťročia boli železnice na Slovensku investične zanedbávané. Ak však chceme ľudí presvedčiť, aby presadli z áut do vlakov, musíme investovať. Dnes sa nám núka jedinečná príležitosť zmeniť stav železníc aj vďaka Fondu obnovy. Urobím všetko preto, aby sme pripravili dôkladne a načas kvalitné projekty a aby sme presvedčili Európsku komisiu o zmysluplnosti týchto zelených projektov,” povedal minister dopravy a výstavby Andrej Doležal.

Modernizácia pozostáva z prestavby existujúcej železničnej dopravnej cesty, zvýšenia stupňa technickej vybavenosti, zabudovania moderných a progresívnejších prvkov, čím dôjde ku skvalitneniu a zlepšeniu jej technických parametrov, bezpečnosti a ukazovateľov ako celku. Celá stavba má dĺžku zhruba 14 kilometrov v smere východ – západ a 2,3 kilometra v smere sever – juh.

„V tomto roku sa nám podarilo podpísať zmluvy na strategické modernizácie ako sú trať Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR, na severnej trase trať Poprad –Lučivná ako aj uzol Žilina, ktorý je jedným z dopravných sŕdc železničnej infraštruktúry na Slovensku. Našim územím prechádzajú tri koridory základnej transeurópskej siete, pričom v regióne Žilinského kraja sa nachádzajú dva koridory základnej siete, a to  Balt – Jadran a Rýn – Dunaj, so spoločným úsekom Púchov – Žilina, vytvárajúce v meste Žilina koridorovú križovatku. Preto je mimoriadne dôležité, že začneme s komplexnou rekonštrukciou tohto významného uzla, ktorým sa aj zavŕšia práce na zrýchľovaní tratí v koridore od Bratislavy do Žiliny”, uviedol generálny riaditeľ ŽSR Miloslav Havrila.

Projekt pozitívne hodnotí aj primátor mesta Žilina Peter Fiabáne: ,,Mesto Žilina víta túto významnú investíciu. Vnímame zároveň, že to bude mať na niekoľko rokov dopad aj na fungovanie mesta, keďže ide o obrovskú stavbu. Na druhej strane, nejde len o rekonštrukciu železničných tratí či nástupíšť, ale tento projekt zahŕňa množstvo ďalších investícií. Budú sa rekonštruovať podchody, podjazdy ako aj infraštruktúra súvisiaca s cyklodopravou, ktoré výrazne pomôžu mestu. Zároveň sa nám do budúcna otvárajú otázky rekonštrukcie železničnej stanice či iného stvárnenia a využitia predstaničného priestoru.” 

Viac..  Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok intervenoval proti rozhodnutiu nemeckej vlády vyžadovať od slovenských vodičov nákladnej dopravy testy pri vstupe do Nemecka

ŽSR vypísali súťaž na zhotoviteľa stavby v októbri minulého roka. Počas procesu verejného obstarávania Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), preveroval  jednu námietku proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky.

Začiatkom mája ÚVO zastavil konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietky  a v októbri ukončil kontrolu zákazky pred uzavretím zmluvy. Následne Ministerstvo dopravy a výstavby SR ukončilo ex-ante kontrolu verejného obstarávania pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom.

Financovanie projektu bude z dvoch eurofondových zdrojov, a to z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) a Nástroja CEF (Nástroj na prepájanie Európy, Connecting Europe Facility).

Časť stavby v úseku Žilina (mimo) – Varín (tzv. Sekcia 1)  bude financovaná prostredníctvom Nástroja CEF a štátneho rozpočtu. V tomto zmysle bola podaná žiadosť o financovanie z CEF, ktorá bola schválená a v októbri 2017 podpísali ŽSR zmluvu o grante s Európskou komisiou.

Zvyšná časť stavby (tzv. Sekcia 2, zo stavebného hľadiska ide priamo o železničnú stanicu Žilina a infraštruktúru v smere na sever a západ od tejto stanice) bude v prvej fáze financovaná z OPII. V druhej fáze sa  Železnice Slovenskej republiky budú uchádzať o peniaze z Operačného programu Slovensko v rámci programového obdobia 2021 – 2027.

Hodnota zákazky uzol Žilina je 323,37  miliónov eur v zmysle zmluvy. Zo sumy predpokladanej hodnoty zákazky pripadá na:

Sekciu č. 1 časť sumy vo výške 68 864 444,75 eur – táto časť bude hradená z nástroja CEF

Sekciu č. 2 časť sumy vo výške 254 508 557,71 eur – OP Integrovaná infraštruktúra a OP Slovensko.

Napriek tomu, že cieľom modernizácie železničného uzla Žilina je rekonštrukcia železničnej infraštruktúry, prinesie aj značné zlepšenie dopravnej situácie v celom území. Projekt stavby predpokladá realizáciu viacerých nových prvkov cestnej infraštruktúry, ktoré budú mať pozitívny vplyv na dopravnú situáciu v meste Žilina.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

Pandémia a brexit ohrozujú železničného dopravcu Eurostar

Šéf francúzskej štátnej železničnej spoločnosti SNCF sa obáva o budúcnosť železničného dopravcu Eurostar, ktorý spája …