schengen
Ilustračné PHOTO: © European Union.

COVID-19: Parlament požaduje návrat k plne funkčnému schengenskému priestoru

Obmedzenie voľného pohybu osôb v rámci EÚ by malo aj počas pandémie zostať iba výnimkou, uvádza sa v uznesení, ktoré v utorok schválil Európsky parlament.

Poslanci v nelegislatívnom uznesení prijatom pomerom hlasov 619 (za): 45 (proti): 28 (zdržalo sa hlasovania) vyzdvihli dôležitosť urýchleného návratu k plne funkčnému schengenskému priestoru bez kontrol na jeho vnútorných hraniciach. Schengenské pravidlá a legislatívu je potrebné dodržiavať aj počas prebiehajúcej pandémie, aby sa zabránilo roztrieštenému prístupu jednotlivých členských štátov EÚ, zdôrazňuje schválený text.

Parlament požaduje viac flexibility pri zavádzaní obmedzujúcich opatrení, ktoré by podľa poslancov mohli byť prijímané aj na regionálnej či miestnej úrovni, ako aj lepšiu koordináciu a spoluprácu v rámci EÚ. Vyzýva tiež na prípravu pohotovostných plánov, ktoré by mali zabrániť tomu, aby sa z dočasných pohraničných kontrol stávali kontroly dlhodobé.

Ochrana slobody pohybu

Uznesenie poukazuje na negatívne dopady uzatvárania vnútorných hraníc EÚ na občanov v pohraničných regiónoch a cezhraničných pracovníkov, ako aj na študentov a páry žijúce v susedných členských štátoch.

Opatrenia obmedzujúce voľný pohyb by mali zostať výnimkou a v budúcnosti by ich mali nahradiť cielené opatrenia, ktoré budú v súlade so zásadami proporcionality a nediskriminácie, zdôrazňujú poslanci. Požadujú tiež, aby sa obmedzenia nevzťahovali na ľudí žijúcich v pohraničných regiónoch a cezhraničných pracovníkov, avšak iba za predpokladu, že tieto osoby budú dodržiavať odporúčania a opatrenia proti šíreniu vírusu prijaté zodpovednými orgánmi daných členských štátov.

Cezhraničná spolupráca a prístup k informáciám

Európska komisia a vlády členských štátov by mali zintenzívniť úsilie zamerané na lepšiu koordináciu spoločnej reakcie EÚ na pandémiu nového koronavírusu. Týkať by sa to malo najmä karanténnych pravidiel, vyhľadávania kontaktov, stratégií testovania a vzájomného uznávania testov, ako aj dočasného obmedzenia ciest zahraničných turistov do EÚ, uvádza sa v uznesení.

Viac..  Na zmiernenie vplyvov koronakrízy ide aj značná časť európskych prostriedkov

Schválený text zároveň požaduje kompatibilitu rôznych aplikácií na vyhľadávanie kontaktov. Vyzýva tiež na zaistenie lepšieho prístupu k spoľahlivým a aktuálnym informáciám vo viacerých jazykoch o cestovných obmedzeniach a bezpečnostných opatreniach v jednotlivých štátoch EÚ.

Dokončenie schengenského priestoru

Stratégia o budúcnosti schengenského priestoru je jednou z kľúčových iniciatív Komisie na rok 2021, pripomína schválený text. Poslanci v tejto súvislosti zdôrazňujú, že dokončenie schengenského priestoru je nevyhnutnou podmienkou zaistenia rovnakých výhod v oblasti voľného pohybu pre všetkých občanov Únie.

Súvislosti

Nelegislatívne uznesenie je reakciou Európskeho parlamentu na petíciu týkajúcu sa schengenského systému a opatrení prijatých v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19. Petícia sa vzťahovala na slobodu pohybu a žiadala preskúmať zákonnosť uzatvárania hraníc v súvislosti s prebiehajúcou pandémiou.

Ďalšie informácie

Schválený text uznesenia

Priebeh prerokúvania

Výsledky hlasovania (zvoľte dátum 24.11.2020)

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

R. Mikulec na Európskej konferencii pre riadenie hraníc: Nelegálnu migráciu treba riešiť ešte v zárodku

Minister vnútra Roman Mikulec sa v piatok zúčastnil na Európskej konferencii pre riadenie hraníc vo …