nasilie
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Minister Ivan Korčok: Úroveň ochrany žien je odrazom vyspelosti spoločnosti

„Akékoľvek porušovanie ľudských práv, vrátane násilia na ženách, nemá v slovenskej spoločnosti miesto. Úroveň ochrany žien pred násilím je odrazom vyspelosti spoločnosti,“ uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčok pri príležitosti zapojenia sa do globálnej kampane OSN „16 dní aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu“. Začiatok kampane, 25. november 2020, je zároveň Medzinárodným dňom za odstránenie násilia páchaného na ženách.

Násilie na ženách má rôzne podoby – od fyzického, psychického, sexuálneho až ekonomické bezprávie. Napriek snahám medzinárodného spoločenstva sú ženy a dievčatá aj naďalej výrazne postihnuté dôsledkami násilia, dnes ešte zvýrazneného obmedzeniami v súvislosti s pandémiou COVID-19. Aj na Slovensku má každá piata žena (19,3 %) skúsenosť s násilím zo strany súčasného alebo bývalého partnera. Je preto nevyhnutné ochranu žien pred bezprávím presadzovať vo všetkých oblastiach a politikách, a to tak na medzinárodnej, ako aj vnútroštátnej úrovni. Slovenská republika si je plne vedomá tejto skutočnosti a ako člen Rady OSN pre ľudské práva sa zasadzuje za predchádzanie všetkým formám bezprávia na ženách, vrátane nedávneho pripojenia sa k spoločnému vyhláseniu 136 členských krajín OSN k boju proti násiliu na ženách.

Téme násilia páchaného na ženách sa venovala aj EK

„Násilie páchané na ženách a dievčatách je porušením ľudských práv a neexistuje preň miesto v Európskej únii ani inde na svete. Rozsah problému je naďalej alarmujúci: každá tretia žena v Európskej únii sa stala obeťou fyzického či sexuálneho násilia. Násilie páchané na ženách existuje v každej krajine, kultúre a spoločnosti. Pandémia COVID-19 opäť ukázala, že pre niektoré ženy nie je ani ich domov bezpečným miestom. Z údajov vyplýva, že násilie páchané na ženách a deťoch sa od zavedenia opatrení na obmedzenie pohybu v dôsledku ochorenia COVID-19 zvýšilo. Zmena je možná, ale vyžaduje si konanie, angažovanosť a odhodlanie. EÚ je odhodlaná vytrvalo spolupracovať so svojimi partnermi s cieľom vyšetriť a potrestať násilné činy, zabezpečiť podporu obetiam a zároveň riešiť základné príčiny a posilniť právny rámec. Tento týždeň predkladáme nový akčný plán týkajúci sa rodovej rovnosti a posilnenia postavenia žien a dievčat v rámci našich vonkajších opatrení. Vyzývame tiež členské štáty, aby ratifikovali Istanbulský dohovor – prvý právne záväzný nástroj na medzinárodnej úrovni na boj proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu. Náš cieľ je veľmi jasný: ukončiť všetky formy násilia páchaného na ženách a dievčatách. Dlhujeme to všetkým obetiam,” vyhlásil vysoký predstaviteľ a podpredseda Európskej komisie Josep Borrell pred Medzinárodným dňom boja proti násiliu páchanému na ženách 25. novembra.

Viac..  Šéf súdnej rady je skeptický, či sa niekto prihlási do voľby kandidátov na sudcov Všeobecného súdu EÚ

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

Afganistan: Europoslanci požadujú osobitný vízový program pre ženy hľadajúce ochranu

Európsky parlament vo štvrtok odsúdil násilné prevzatie moci v Afganistane a vyzval na posilnenie humanitárnej …