Nórske granty podporia slovenské školy a mestá

Slovensko bude môcť v blízkej budúcnosti použiť na boj proti zmene klímy prostriedky z Nórskych grantov. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) schválilo odporúčanie výberovej komisie a podporí projekty pre akčné mestá a zelenšie školy. Spolu bolo podporených 6 slovenských miest v celkovom objeme 8,3 miliónov EUR a 28 škôl v celkovom objeme 1 milión EUR.

Cieľom opatrení v mestách bude zlepšenie podmienok života ich obyvateľov. Podporené mestá  budú môcť zvýšiť odolnosť voči zmene klímy realizáciou konkrétnych opatrení: napríklad budovaním zelenej a modrej infraštruktúry, výsadbou stromov, revitalizáciou parkov, dažďových záhrad a fontán, znižovaním emisií CO2 zatepľovaním verejných budov, nákupom elektromobilov pre samosprávy, či využívaním čistej energie z obnoviteľných zdrojov.

Na školách sa budú vytvárať edukačne programy, zvyšujúce povedomie žiakov o zmene klímy a o jej zmierňovaní.  Ich súčasťou bude aj príprava na nepriaznivé dôsledky klimatických zmien v každodennom živote formou teoretickej výučby a zároveň aj realizáciou konkrétnych opatrení v priestoroch škôl a školských areálov: napríklad výsadba stromov, budovanie dažďových záhrad, vodo-zádržných opatrení, či eko plôch v areáloch škôl.

MŽP, ako Správca programu SK – Klíma, pevne verí, že vďaka kvalitne realizovaným projektom sa   podarí naplniť hlavný cieľ programu, ktorým je zmierňovanie dopadov zmeny klímy a prispôsobenie sa tejto zmene tak, aby sme všetci žili na čistejšej a zelenšej  planéte.

Viac..  SK 8 podporuje ambíciu posilniť rolu obyvateľov v rozhodovacích procesoch EÚ

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

Špeciálna škola

Vďaka eurofondom pribudne v Bratislavskom kraji vyše 3 000 nových miest pre školákov

Vyše 3 000 nových miest pre školákov v Bratislavskom samosprávnom kraji vznikne vďaka podpore z …