emisie
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Emisie skleníkových plynov v EÚ klesli v roku 2019 na najnižšiu úroveň za tri desaťročia

Komisia v pondelok prijala výročnú správu EÚ o pokroku opatrení v oblasti klímy, ktorá sa zaoberá pokrokom EÚ pri znižovaní emisií skleníkových plynov v roku 2019. Emisie skleníkových plynov v EÚ27 sa medziročne znížili o 3,7 %, zatiaľ čo HDP vzrástol o 1,5 %. V porovnaní s úrovňami z roku 1990 emisie v súčasnosti klesli o 24 %.

Výkonný podpredseda pre európsku zelenú dohodu Frans Timmermans povedal: „Európska únia dokazuje, že je možné znižovať emisie a zároveň hospodársky rásť. Dnešná správa však znova potvrdzuje, že musíme zintenzívniť naše úsilie vo všetkých odvetviach ekonomiky, aby sme dosiahli náš spoločný cieľ v podobe klimatickej neutrality do roku 2050. Prechod je uskutočniteľný, ak budeme dodržiavať náš záväzok a využijeme príležitosti na hospodárske oživenie s cieľom reštartovať našu ekonomiku tak, aby bola ekologickejšia a odolnejšia a aby sme zabezpečili zdravú a udržateľnú budúcnosť pre všetkých.“

Emisie, na ktoré sa vzťahuje systém obchodovania s emisnými kvótami (EU ETS), zaznamenali v roku 2019 najväčší pokles – v porovnaní s rokom 2018 klesli o 9,1 %, čo zodpovedá približne 152 miliónom ton ekvivalentu oxidu uhličitého. Za týmto poklesom stálo najmä odvetvie elektriny, v ktorom klesli emisie o takmer 15 % hlavne vďaka tomu, že výroba elektriny spaľovaním uhlia bola nahradená výrobou elektriny z obnoviteľných zdrojov a zemného plynu. Emisie z priemyslu klesli takmer o 2 %. Overené emisie z leteckej dopravy, ktoré v súčasnosti zahŕňajú iba lety v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, naďalej mierne rástli a v porovnaní s rokom 2018 vzrástli o 1 % alebo približne 0,7 milióna ton ekvivalentu CO2. Emisie, na ktoré sa EU ETS nevzťahuje, ako sú emisie z odvetvia mimo ETS, z dopravy, budov, poľnohospodárstva a odpadu, nezaznamenali v porovnaní s úrovňami z roku 2018 žiadnu významnú zmenu.

Výdavky EÚ na opatrenia v oblasti klímy, financovanie ekologických technológií, zavádzanie nových riešení a medzinárodnú spoluprácu sa v roku 2019 zvýšili a v kontexte obnovy Európy po pandémii COVID-19 dôjde k ich ďalšiemu zvýšeniu.

Viac..  Michal Wiezik: Na masívne spaľovanie dreva doplatia naše lesy, klíma a v konečnom dôsledku my všetci. VIDEO

Príjmy z aukcií v rámci EU ETS sú čoraz dôležitejším zdrojom financovania opatrení v oblasti zmeny klímy. Celkové príjmy, ktoré členské štáty, Spojené kráľovstvo a krajiny EHP získali z aukcií v období od roku 2012 (začiatok obchodovania formou aukcií v rámci EU ETS) do polovice roka 2020, predstavovali viac ako 57 miliárd EUR, pričom viac ako polovica bola vygenerovaná len v rokoch 2018 a 2019. V roku 2019 prekročili celkové príjmy z aukcií 14,1 miliardy EUR. Z tejto celkovej sumy sa 77 % použije na klimatické a energetické účely, čo je o 7 percentuálnych bodov viac ako v roku 2018, keď tento podiel predstavoval 70 %. Okrem toho čoraz viac projektov v oblasti klímy s finančnou podporou EÚ sa financuje speňažením emisných kvót prostredníctvom programu NER 300inovačného fondu a modernizačného fondu.

Súvislosti

V správe o pokroku opatrení v oblasti klímy „Kick-Starting the Journey Towards A Climate_Neutral Europe“ (Naštartovanie cesty ku klimaticky neutrálnej Európe) sa opisuje pokrok, ktorý EÚ a jej členské štáty dosiahli pri znižovaní emisií skleníkových plynov a mapuje sa najnovší vývoj politiky EÚ v oblasti klímy. Správu vypracúva Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre oblasť klímy na základe údajov predložených členskými štátmi podľa nariadenia o mechanizme monitorovania klímy (MMR, nariadenie č. 525/2013).

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

zamestnanci

Nezamestnanosť v únii v novembri klesla na 6,5 % z októbrových 6,7 %

Sezónne upravená miera nezamestnanosti v eurozóne v novembri klesla na 7,2 percenta z októbrových 7,3 …