mladi ludia
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Európska komisia predložila akčný plán pre európsku demokraciu

Európska komisia (EK) predložila svoj akčný plán pre európsku demokraciu s cieľom posilniť postavenie občanov a vybudovať odolnejšie demokracie v celej EÚ.

Týmto akčným plánom EK reaguje na výzvy, ktoré prináša narastajúci extrémizmus a pocit vzdialenosti medzi občanmi a politikmi a stanovuje opatrenia, založené na troch hlavných pilieroch:

1.       podpora slobodných a spravodlivých volieb – EK:

 •   navrhne právne predpisy o transparentnosti sponzorovaného politického obsahu(„politická reklama”).
 •   zreviduje pravidlá financovania európskych politických strán.
 •   spustí nový operačný mechanizmus, na výmenu informácií o otázkach týkajúcich sa integrity volieb, ako je kybernetická  bezpečnosť volieb.
 •   využije prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ programu Kreatívna Európa na podporu angažovanosti občanov a aktívnej občianskej spoločnosti, a to nielen v čase volieb.
 • posilní kapacity volebných pozorovateľských misií EÚ v tretích krajinách.

2.       posilnenie slobody médií – EK:

 • v roku 2021 navrhne odporúčanie týkajúce sa bezpečnosti novinárov, v ktorom bude osobitnú pozornosť venovať hrozbám namiereným proti novinárkam, a iniciatívu na potlačenie zneužívania súdnych sporov proti účasti verejnosti.
 • bude úzko spolupracovať s členskými štátmi a zabezpečí udržateľné financovanie projektov právnej a praktickej pomoci novinárom v EÚ aj inde vo svete.
 • predloží aj ďalšie opatrenia na podporu plurality médií a na posilnenie transparentnosti vlastníctva médií a štátnej reklamy,
 • realizuje nový monitora vlastníctva médií

3.       boj proti dezinformáciám – EK:

 • navrhuje zlepšenie existujúcich nástrojov na boj proti zahraničnému zasahovaniu vrátane novej možnosti ukladať páchateľom sankcie.
 • EK na jar 2021 vydá usmernenia na zlepšenie kódexu postupov a stanoví spoľahlivejší rámec na monitorovanie jeho vykonávania.

Akčný plán  pre európsku demokraciu sa bude vykonávať do roku 2023, potom EK  posúdi dosiahnutý pokrok a potrebu ďalších krokov. Komisia bude spolupracovať s Európskym parlamentom a Radou, ako aj so širokým okruhom vnútroštátnych aktérov, verejných aj súkromných, nad rámec vládnych orgánov, keďže všetci títo aktéri majú kľúčový význam pre posilnenie odolnosti našich demokracií.

Viac..  Poslanci požadujú všeobecný prístup k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu v celej EÚ

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

dezinformacie, pocitac

Dezinformácie o očkovacích látkach: Monitorovania platforiem predĺžené do konca roka

Európska komisia uverejnila správy signatárov Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií o opatreniach prijatých s cieľom …