Veronika Remišová zdroj: FB Veronika Remišová

V. Remišová: Do Národnej konzultácie o eurofondoch sa doteraz zapojilo vyše 900 účastníkov

Možnosť ovplyvniť nastavenie eurofondov má vo verejnosti veľký ohlas. Do Národnej konzultácie k eurofondom 2021 – 2027 sa zapojilo počas piatich kôl vyše 900 občanov a subjektov z celého Slovenska. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI SR) relevantné pripomienky zapracuje do eurofondového plánu pre budúce programové obdobie.

„Je to vôbec po prvýkrát, kedy je možné v takejto širokej miere konzultovať návrhy priorít čerpania eurofondov. Ukázalo sa, že naše rozhodnutie zorganizovať Národnú konzultáciu bolo správne. Ľudia oceňujú, že pri tvorbe strategického eurofondového plánu nestoja bokom, ale že sme ich prizvali, aby svojimi pripomienkami a postrehmi pomohli nastaviť systém čo najlepšie,” vyhlásila vicepremiérka Veronika Remišová, ktorej ministerstvo bude riadiť eurofondy v budúcom programovom období.

Národná konzultácia k eurofondom 2021 – 2027 má za sebou päť online kôl k jednotlivým cieľom Partnerskej dohody, podľa ktorej bude Slovensko v nasledujúcom desaťročí čerpať približne 13 miliárd € z európskych zdrojov. Ministerstvo investícií zverejnilo pred mesiacom návrh priorít Partnerskej dohody a v rámci Národnej konzultácie ho mohli pripomienkovať subjekty samosprávy, verejnej správy, profesijné a záujmové združenia, zástupcovia podnikateľského sektora, mimovládne organizácie i jednotlivci.

„Prizvať k tvorbe eurofondového plánu pre Slovensko širokú odbornú aj laickú verejnosť bolo odvážne rozhodnutie. Doteraz sa totižto takéto dôležité dokumenty tvorili niekde za zatvorenými dvermi na úradoch. Veľmi ma teší, že ľudia využili túto šancu. Ohlas prekonáva naše prvotné očakávania,” uviedla ministerka.

Do piatich online kôl konzultácií sa prihlásilo 925 účastníkov a MIRRI SR doteraz dostalo vyše 90 písomných pripomienok k eurofondom.

Viac..  Vicepremiérka Remišová: Novela zákona o eurofondoch zjednoduší a zrýchli čerpanie

„Pred nami zostáva už iba posledné online kolo určené pre širokú laickú verejnosť, v rámci ktorého budeme prezentovať spolu všetky národné ciele Partnerskej dohody. Budem rada, ak sa do posledného kola zapojí čo najviac záujemcov,” povedala vicepremiérka Remišová. Posledné, šieste online kolo Národnej konzultácie sa uskutoční vo štvrtok 10. decembra. Možnosť pripomienkovať eurofondy sa uzavrie v nedeľu 13. decembra.

„Relevantné návrhy budú zapracované do textu Partnerskej dohody, ktorú na budúci rok Slovensko predloží na schválenie Európskej komisii,” dodala podpredsedníčka vlády s tým, že celkové zhodnotenie Národnej konzultácie predstaví verejnosti v najbližších týždňoch.

Všetky potrebné informácie vrátane prezentácií, prihlášky a pripomienkovacieho formulára nájdete na stránke:

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/cko/narodne-konzultacie-k-eurofondom-2021-2027/index.html

Národná konzultácia k eurofondom 2021 – 2027

Ukončené online kolá:

12. 11. Ekologické Slovensko pre budúce generácie

13. 11. Mobilita, doprava a prepojenosť

19. 11. Kvalitný život  v regiónoch

26.11. Inovatívne Slovensko

3. 12. Sociálne, spravodlivé a vzdelané Slovensko

Zostáva:

10.12. Konzultácia pre širokú laickú verejnosť

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

miko

Brusel pomohol s vybudovaním kanalizácie pre takmer 4000 obyvateľov v aglomeriácii Hronovce

Hronoce, Pohronský Ruskov a Čata sú tri veľké obce pri Hrone. Dohromady v nich žije …