Zdroj: Court of Justice of the European Union

Súdny dvor EÚ zamietol sťažnosť Poľska a Maďarska! Vyslaní pracovníci si zaslúžia spravodlivé mzdy

Súdny dvor Európskej únie dnes zamietol sťažnosť Poľska a Maďarska proti európskej smernici o vysielaných pracovníkoch. Podľa odsúhlasenej smernice sa tak na zamestnancov vyslaných do inej členskej krajiny Únie vzťahuje rovnaká sociálna ochrana ako na domácich pracovníkov.

Doteraz platilo, že na týchto pracovníkov sa vzťahovali „minimálne mzdové tarify“ stanovené hostiteľským štátom.

Schválená smernica zaviedla pojem „odmeňovanie“, ktorý je širším pojmom než minimálna mzda. Súd považuje tento postup za oprávnený, najmä vzhľadom na „vývoj vnútorného trhu po postupnom rozširovaní Únie“.

V roku 2018 Európsky parlament a Európska rada schválila smernicu, podľa ktorej sa na zamestnancov vyslaných do inej členskej krajiny Únie vzťahuje rovnaká sociálna ochrana ako na domácich pracovníkov.

Mzda sa skracovať nebude

„Normotvorca únie mohol pristúpiť k prehodnoteniu záujmov podnikov, ktoré využívajú slobodu poskytovať služby, a záujmov ich pracovníkov vyslaných do hostiteľského členského štátu, aby sa zabezpečilo, že táto sloboda poskytovať služby sa uskutočňuje za podmienok spravodlivej hospodárskej súťaže medzi týmito podnikmi a podnikmi so sídlom v tomto štáte,“ uvádza súdny dvor v tlačovej správe.

Viac..  V Poľsku sa podľa premiéra zvýšil dopyt po vakcíne AstraZeneca

Ťažiskom reformy však bola zásada, že občania EÚ dočasne pracujúci v inom členskom štáte musia dostávať rovnakú mzdu ako domáci zamestnanci. To by znamenalo, že mzdu vysielaných pracovníkov nemožno skracovať o náklady súvisiace s vycestovaním, ubytovaním a stravou. Zamestnanca je možné vyslať na výkon práce do zahraničia najdlhšie na 12 mesiacov, v mimoriadnych prípadoch to môže byť 18 mesiacov.

Maďarsko a Poľsko však od najvyššieho súdneho tribunálu EÚ žiadalo, aby zmeny smernice vyhlásil za neplatné. V spomínanom konaní sa na stranu Európskeho parlamentu a Rady postavili Nemecko, Francúzsko, Holandsko a Švédsko.

O Marco Németh

Marco Németh
Naším najmladším kolegom je Marco Németh. Je študentom gymnázia. Vo svojich článkoch prináša informácie o najaktuálnejších udalostiach z domova, zo sveta a najmä z Európskej únie. Sériou rozhovorov EN pre mladých oslovuje predovšetkým svojich vrstovníkov a prijateľným spôsobom im sprostredkuje aj zložité politické témy.

Odporúčame pozrieť

Maďarsko po zaočkovaní 2,5 milióna osôb začína zmierňovať obmedzenia

Maďarský premiér Viktor Orbán potvrdil zrušenie niektorých protipandemických obmedzení po tom, čo viac ako štvrtina …