sliepky, hydina
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Až 77 percent Slovákov podporuje koniec klietkového chovu sliepok

Podľa nového zverejneného prieskumu 77 percent dospelých na Slovensku súhlasí s tým, že by EÚ mala prerozdeliť súčasné poľnohospodárske fondy na podporu odklonu od používania klietok v poľnohospodárstve. Nový prieskum skúma postoje ku klietkovému chovu. Prieskum, realizovaný po odovzdaní úspešnej Európskej občianskej iniciatívy (ECI) Koniec doby klietkovej, taktiež odhalil, že 72 % občanov a občaniek Slovenska súhlasí s tým, že používanie klietok v poľnohospodárstve je kruté voči zvieratám*.

Humánny pokrok a Sloboda zvierat v stredu 9. decembra zverejnili výsledky nového prieskumu realizovaného v septembri a októbri 2020, ktorý skúma postoje občanov a občaniek EÚ k používaniu klietok pri chove zvierat v celej EÚ. Prieskum, ktorý uskutočnil YouGov, si objednali organizácie Compassion in World Farming, Equality Animal, Vier Pfoten International, Humane Society International – Europe, WeMove Europe a World Animal Protection Netherlands.

Tento prieskum verejnej mienky zároveň poskytuje prehľad postojov ľudí na Slovensku k spôsobom, akými EÚ zabezpečuje dobré životné podmienky hospodárskych zvierat a akými prerozdeľuje príslušné poľnohospodárske fondy. Konkrétnejšie výsledky prieskumu ukázali že:

  • *72 % dospelých na Slovensku súhlasí alebo úplne súhlasí s tým, že používanie klietok v poľnohospodárstve je voči zvieratám takto chovaným kruté.

  • 52 % dospelých na Slovensku nesúhlasilo alebo dôrazne nesúhlasilo s tým, že EÚ robí dosť pre zabezpečenie dobrých životných podmienok všetkých hospodárskych zvierat. Okrem toho 17% účastníkov a účastníčok v celej EÚ nevedelo, či EÚ robí dosť pre zabezpečenie dobrých životných podmienok všetkých hospodárskych zvierat.

  • 77% dospelých na Slovensku súhlasilo alebo úplne súhlasilo s tým, že by EÚ mala prerozdeliť súčasné poľnohospodárske fondy na podporu odklonu od používania klietok v živočíšnej výrobe, zatiaľ čo iba 14% účastníkov a účastníčok prieskumu nesúhlasilo alebo úplne nesúhlasilo.

Silvia Čaňová z organizácie Sloboda zvierat uviedla: „Tento nový prieskum poskytuje viac dôkazov o tom, čo vieme už roky: Slovákom a Slovenkám záleží na dobrých životných podmienkach hospodárskych zvierat. A na rozdiel od EÚ si jasne uvedomujú, že cestou vpred je odklon od používania klietok v poľnohospodárstve“.

Európska občianska iniciatíva Koniec doby klietkovej odštartovala 11. septembra 2018 a skončila sa presne o rok neskôr, s celkovým počtom overených podpisov 1 397 113 pochádzajúcich z celej Európy. A minimálnu požiadavku na počet podpisov stanovenú na sedem krajín dokázala splniť až v 18 z nich. Vďaka tomu sa Európska občianska iniciatíva Koniec doby klietkovej stala:

  • 6. Európskou občianskou iniciatívou, ktorá spomedzi 75 zaregistrovaných iniciatív za posledných osem rokov uspela

  • ECI s 3. najvyšším počtom podpisov

  • 1. úspešnou Európskou občianskou iniciatívou v oblasti dobrých životných podmienok hospodárskych zvierat.

„Tieto nové výsledky prieskumu pridávajú ďalší silný argument pre okamžitú zmenu, ktorú pre hospodárske zvieratá požadujú občania a občanky EÚ. Už to nie je diskusiou o tom, či by sa EÚ mala odkloniť od klietok, ale o tom, kedy a ako sa tak udeje. Od inštitúcií EÚ očakávame, že urobia správnu vec, ako pre svojich občanov a občianky tak aj pre viac ako 300 miliónov hospodárskych zvierat v celej EÚ“ dodáva Martin Smrek z organizácie Humánny pokrok.

Všetky údaje, pokiaľ nie je uvedené inak, pochádzajú od spoločnosti YouGov Plc. Celková veľkosť vzorky bola 501 dospelých. Zber dát sa uskutočňoval medzi 22. – 23. septembrom 2020. Prieskum sa uskutočňoval online. Údaje boli vážené a sú reprezentatívne pre všetkých dospelých zo Slovenska (vo veku nad 18 rokov).
* Respondenti a respondentky boli požiadaní, aby si pred zodpovedaním otázky prečítali tieto informácie: V Európskej únii (EÚ) je v klietkach, kvôli výrobe potravín, chovaných viac ako 300 miliónov hospodárskych zvierat (napr. sliepky, ošípané, králiky, kačice, husi, teľatá atď.). Niektorí ľudia tvrdia, že uväznenie a obmedzenie prirodzeného pohybu spôsobeného klietkami nie je obhájiteľné. Iní ľudia tvrdia, že klietky sú potrebné pre finančnú efektivitu poľnohospodárstva, pretože to umožňuje chov zvierat vo veľkom rozsahu. Výsledky v rámci celej EÚ nájdete tu.
Viac..  Ľudia utekajúci z Ukrajiny čelia v EÚ problémom, vyplýva z nedávneho prieskumu

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín: Sliepky sa nemajú chovať v klietkach

Dlhoočakávané vedecké stanovisko Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín jasne konštatuje, že sliepky sa majú chovať …

Consent choices