Rezort dopravy sa pridal k významným dokumentom z oblasti mestského a územného rozvoja

Štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby SR Katarína Bruncková vyjadrila podporu  Novej Lipskej charte. Ide o najvýznamnejší dokument, ktorý sa týka udržateľného mestského rozvoja za posledných 10 rokov. Cieľom je, aby sa mestá rozvíjali so zreteľom na spravodlivé, zelené a produktívne verejné blaho. Chartu pripravovali odborníci zo všetkých členských štátov EÚ takmer dva roky.

,,Tým, že sme sa prihlásili k Novej Lipskej charte, sme sa zároveň prihlásili k medzinárodnému záväzku budovania inkluzívnych, bezpečných, odolných a udržateľných miest na základe európskych politík v environmentálnej agende. To v  praxi znamená, že popri riešení otázky nezamestnanosti a presídľovania obyvateľstva, musíme v mestách riešiť naliehavé výzvy ako sú zmena klímy, strata biodiverzity, nedostatok zdrojov, demografické zmeny, pandémie a rýchlo sa meniace ekonomiky a v neposlednom rade aj využívanie digitálnych technológií a prestavbu energetickej základne,“ vysvetlila štátna tajomníčka Katarína Bruncková.

Udržateľný mestský rozvoj je významnou spoločnou agendou všetkých členských krajín EÚ, čomu zodpovedá okrem iného povinná alokácia na udržateľný mestský rozvoj z obálok Európskeho fondu regionálneho rozvoja národných štátov pre roky 2021 – 2027 vo výške minimálne 8%.

Potrebu udržateľnej transformácie miest zdôrazňuje aj Agenda pre udržateľný rozvoj do roku 2030, najmä cieľ udržateľného rozvoja 11, ktorý sa zameriava na to, aby boli mestá inkluzívne, bezpečné, odolné a udržateľné, ďalej Nová urbánna agenda, Parížska dohoda a Zelená dohoda Európskej komisie. Nová Lipská charta poskytuje politický rámec na predvídanie a realizáciu európskych a globálnych dohôd v mestskom meradle.

Slovensko sa spoločne s ostatnými členskými štátmi EÚ podieľalo na tvorbe Novej Lipskej charty, hrdo sa k nej hlási a plne ju podporuje.

Celý dokument je dostupný:

https://english.leipzig.de/construction-and-residence/urban-development/leipzig-2020-integrated-city-development-concept-seko/implementation/leipzig-charter/

V rámci Nemeckého predsedníctva v Rade Európy bola 1.decembra prijatá revízia Územnej agendy 2030. Má za cieľ posilňovať najmä územný aspekt sektorových politík na   všetkých úrovniach, a tým dosiahnuť udržateľný a inkluzívny rozvoj všetkých území EÚ. Spolu s Územnou Agendou 2030 bolo schválených aj šesť pilotných akčných plánov, ktoré majú zabezpečiť implementáciu výziev definovaných v tomto dokumente.

Viac..  Šéf írskej diplomacie varoval, že pozastavenie časti írskeho protokolu by ohrozilo dohodu o obchode medzi úniou a Britániou

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

vidiek

Na rozvoj vidieka vyčlenil agrorezort ďalších 40 miliónov eur

Cez opatrenie Európskej únie LEADER poskytujú vlády členských krajín finančnú aj odbornú pomoc na rozvoj …