Komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia predstavila návrh na ochranu spotrebiteľov v EÚ. Obsahuje návrh pravidiel pre digitálne platformy

V utorok Európska komisia navrhla komplexný súbor nových pravidiel pre digitálne platformy pôsobiace v Európskej únii. Cieľom tohto návrhu je lepšie chrániť spotrebiteľov a ich základné práva online a zároveň by tiež mali viesť k spravodlivejším a otvorenejším digitálnym trhom pre všetkých.

Európsky parlament zároveň aj členské štáty tento akt prerokujú v rámci riadneho legislatívneho postupu, pričom v prípade prijatia budú priamo uplatniteľné v celej EÚ, takže aj na Slovensko, informuje o tom Ingrid Ludviková z tlačového oddelenia Zastúpenia EK na Slovensku.

Akt o digitálnych službách predstavuje záväzné povinnosti pre všetky digitálne služby, ktoré spájajú spotrebiteľov s tovarom, so službami alebo obsahom. Tieto harmonizované celoeurópske povinnosti by mali byť odstupňované na základe veľkosti digitálnych služieb a ich vplyvu.

Pričom pri  platformách, ktoré používa viac ako 10 % obyvateľstva EÚ, sa považujú za platformy systémovej povahy a platia pre ne osobitné povinnosti, ako kontrolovať vlastné riziká i zaviesť novú štruktúru dohľadu.

Odstraňovanie nezákonného tovaru či služieb

Návrh tiež obsahuje aj odstraňovanie nezákonné tovary, služby aj vrámci online obsahu, záruky pre používateľov, ktorých obsah platformy neoprávnene vymazali či nové pravidlá týkajúce sa vysledovateľnosti komerčných používateľov na online trhoch, aby sa dali ľahšie odhaľovať predajcovia nezákonného tovaru alebo služieb.

Viac..  Ivan Štefanec: Nachádzame sa uprostred digitálnej revolúcie

Nové povinnosti budú musieť spĺňať aj veľké platformy, a to prijímať opatrenia založené na riziku s cieľom zabrániť zneužívaniu ich systémov. Akt zároveň zavádza povinnosť poskytovať rozsiahle opatrenia v oblasti transparentnosti, vrátane online reklamy a algoritmov používaných na odporúčanie obsahu používateľom, nové právomoci na kontrolu fungovania platforiem a inovatívny postup spolupráce medzi verejnými orgánmi s cieľom zabezpečiť účinné presadzovanie na celom jednotnom trhu.

Tieto pravidlá sa nastavili na základe negatívnych dôsledkov vychádzajúcich z určitých foriem správania platforiem, ktoré pôsobia ako „strážcovia prístupu“ na digitálnych trhoch.

O Marco Németh

Marco Németh
Naším najmladším kolegom je Marco Németh. Je študentom gymnázia. Vo svojich článkoch prináša informácie o najaktuálnejších udalostiach z domova, zo sveta a najmä z Európskej únie. Sériou rozhovorov EN pre mladých oslovuje predovšetkým svojich vrstovníkov a prijateľným spôsobom im sprostredkuje aj zložité politické témy.

Odporúčame pozrieť

jadrova elektraren

Európska komisia sa rozhodla zaradiť jadrovú energiu medzi udržateľné zdroje

Európska komisia, aj na základe apelu Slovenska, na poslednom rokovaní Európskej rady pripravila návrh, ktorý …