pocitac
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Tabuľka digitálnych zručností: Ženy majú menšiu pravdepodobnosť zamestnania v oblasti IKT

Európska komisia uverejnila hodnotiacu tabuľku „Ženy v digitálnej oblasti” za rok 2020. Ženy viedli inovácie, ktoré sú nevyhnutné na rozvoj digitálnych technológií – od počítačových algoritmov až po programovanie. V porovnaní s mužmi je však stále menej pravdepodobné, že budú mať odborné digitálne zručnosti a získajú prácu v tejto oblasti.

Pri pohľade iba na základné digitálne zručnosti, rozdiel medzi mužmi a ženami sa zmenšil z 10,5 % v roku 2015 na 7,7 % v roku 2019. Z nových údajov vyplýva, že jedny z najaktívnejších žien v digitálnom hospodárstve pôsobia vo Fínsku, Švédsku, Dánsku a Holandsku. Naopak, ženy v Bulharsku, Rumunsku, Grécku a Taliansku sa najmenej pravdepodobne zapoja do digitálneho hospodárstva, a to buď kvôli situácii v oblasti zamestnanosti,  používaniu internetu alebo svojim zručnostiam. Cieľom Európskej komisie je riešiť tieto nedostatky aj prostredníctvom päťročného akčného plánu, ktorý bol predstavený v rámci Európskeho programu v oblasti zručností.

Táto hodnotiaca tabuľka je nástrojom na meranie zastúpenia žien v digitálnom hospodárstve. Hodnotiaca tabuľka ako súčasť Indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) hodnotí výkonnosť členských štátov v oblastiach používania internetu, zručností používateľov internetu, ako aj odborných zručností a zamestnanosti na základe 12 ukazovateľov.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

Afganistan: Europoslanci požadujú osobitný vízový program pre ženy hľadajúce ochranu

Európsky parlament vo štvrtok odsúdil násilné prevzatie moci v Afganistane a vyzval na posilnenie humanitárnej …