klima
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Brusel: Ministri životného prostredia o klíme aj o postupnej transformácií chemického priemyslu

Slovensko podporuje ciele Európskej únie, celosvetového lídra v boji proti zmene klímy. Zároveň však zastáva názor, že EÚ musí od  medzinárodných partnerov dôslednejšie vyžadovať dodržiavanie nimi stanovených záväzkov.  

Globálnu redukciu emisií skleníkových plynov a uhlíkovú neutralitu môžeme dosiahnuť len spoločným úsilím a spoluprácou všetkých odvetví hospodárstva a spoločnosti. Navrhované zvýšenie cieľa – obmedziť skleníkové plyny oproti roku 1990 na minimálne 55%, sa má týkať len Európskej únie ako celku.

Ministra životného prostredia Jána Budaja na zasadnutí Rady Európskej únie pre životné prostredie zastupuje štátny tajomník Michal Kiča. Podľa neho  prijatie všeobecného smerovania môže naplno odštartovať intenzívne rokovanie s Európskym parlamentom o finálnej podobe európskeho klimatického predpisu.

V ochote znížiť emisie skleníkových plynov patrí Slovensko k lídrom Vyšehradskej štvorky,  čím  prispieva k zvýšeniu ambícií v rámci celej EÚ. Ministerstvo životného prostredia považuje  tento model za realistický, keďže na splnenie klimatických cieľov ostáva približne deväť rokov. Je však zrejmé, že bude potrebná aktualizácia všetkých relevantných strategických dokumentov, najmä Nízkouhlíkovej stratégie.

Ministri životného prostredia sa okrem klimatických cieľov zaoberali aj postupným vyraďovaním nebezpečných látok so známymi vysokými negatívnymi dopadmi na životné prostredie a zdravie populácie. Navrhované opatrenia prispejú k znižovaniu znečistenia životného prostredia a zároveň obmedzia tvorbu nebezpečného a zdraviu škodlivého odpadu.  

Zámerom stratégie je zabezpečiť transformáciu chemického priemyslu, vďaka ktorej bude možné dosiahnutie netoxického životného prostredia do roku 2030. Slovensko podporuje aj zámer Európskej komisie – monitorovať prítomnosť chemikálií u ľudí a v ekosystémoch. Spomínané opatrenia si však budú vyžadovať ešte mnohé diskusie. 

Štátny tajomník Kiča pozitívne hodnotil  úsilie  do roku 2030 zabezpečiť transformáciu chemického priemyslu. „Dostupnosť bezpečných a udržateľných chemikálií bude mať zásadný význam pre zavádzanie nových riešení a podporu zelenej a digitálnej transformácie hospodárstva a spoločnosti,“ podčiarkol štátny tajomník Kiča.

Viac..  Hádzanársky klub v Dunajskej Strede získal 2 milióny eur na výstavbu novej športovej haly. Podľa aktivistov mesto príde o značnú časť verejnej zelene 

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

Rok, počas ktorého sme dostali životné prostredie medzi priority Slovenska

Miliarda na zelenú obnovu Slovenska, boj s envirokriminalitou, ambicióznejšie klimatické ciele, dostupnejšie informácie o ovzduší, …