Benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union-EP.

M. Beňová: Ochrana pred novými bezpečnostnými hrozbami si vyžaduje spoluprácu

Zaistenie bezpečnosti obyvateľov Európy je prvoradou úlohou, nevyhnutnou aj pre posilňovanie európskej súdržnosti. Poslanci Európskeho parlamentu sa preto budú na dnešnom zasadnutí zaoberať aj novou stratégiou EÚ pre bezpečnostnú úniu na obdobie do roku 2025.

Bezpečnostné hrozby sa neustále vyvíjajú a sú dômyselnejšie. „Páchatelia trestnej činnosti prirodzene zneužívajú pokrok a technologický rozvoj vo svoj prospech. Európska bezpečnostná politika preto musí byť schopná sa v každej situácii účinne prispôsobiť a reagovať na tieto zmeny,“ uviedla poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová.

Európska stratégia sa zameriava na vybudovanie bezpečnostného ekosystému, zahŕňa boj proti terorizmu a organizovanej kriminalite, boj proti kybernetickej trestnej činnosti a hybridným hrozbám, či ochranu kritickej infraštruktúry. „Tomu zodpovedajú aj v nej uvedené konkrétne nástroje a opatrenia. Dôraz je kladený aj na podporu existujúcich orgánov a inštitúcií, vrátane posilnenia mandátu Europolu, rozvoj Eurojustu či posilnenie súčinnosti s Interpolom,“ priblížila europoslankyňa.

Vzhľadom na stúpajúci cezhraničný charakter trestnej činnosti je základom potreba užšej spolupráce a výmeny informácií na všetkých úrovniach. „Ochranu pred novými bezpečnostnými hrozbami možno zaistiť len prostredníctvom efektívne fungujúcej kooperácie medzi členskými štátmi,“ uzavrela Monika Beňová.

Viac..  Ukrajina sa nestane členom Únie, kým budú na jej území ruské jednotky

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

M. Lexmann: Dnes je témou Rusko, no vážnu hrozbu pre demokratický svet predstavuje aj totalitná Čína

“Pre mňa ako človeka z postkomunistickej krajiny je nepochopiteľné sledovať, ako rastie závislosť západného sveta …

Consent choices