letisko, dovolenka
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EK schválila slovenskú schému pomoci na odškodnenie prevádzkovateľov letísk

Európska komisia schválila slovenskú schému vo výške 29,8 milióna eur na odškodnenie prevádzkovateľov letísk za škody spôsobené pandémiou koronavírusu a na ich podporu. Schéma bola schválená na základe dočasného rámca štátnej pomoci a bude mať podobu priamych grantov.

Verejná podpora bude otvorená pre prevádzkovateľov slovenských letísk, ktorí v roku 2019 vybavili viac ako 200 000 cestujúcich. V rámci tohto opatrenia slovenské orgány nahradia letiskám čisté straty, ktoré utrpeli v období od 13. marca do 30. júna 2020 v dôsledku reštriktívnych opatrení zavedených s cieľom zabrániť šíreniu vírusu. Komisia dospela k záveru, že opatrenia sú potrebné, vhodné a primerané na nápravu vážnej poruchy fungovania v hospodárstve členského štátu a že slovenská schéma je v súlade s podmienkami stanovenými v dočasnom rámci.

Viac..  MV SR: Projekty z eurofondov pomôžu v boji s pandémiou

Verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, bude zverejnená pod číslom SA.59240 v registri štátnej pomoci na webovej stránke Komisie venovanej hospodárskej súťaži.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Malé a stredné podniky podniky potrebujú podporu pri digitalizácii

Europoslanec, vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane a prezident SME Europe Ivan Štefanec (KDH) …