Foto: FB Eduard Heger - minister financií SR

Slovensko poslalo do Bruselu svoj Plán obnovy. Ako chceme tieto európske peniaze využiť?


V pondelok ministerstvo financií pod vedením Eduarda Hegera poslalo svoju predstavu Plánu obnovy. Ministerstvo už od septembra intenzívne komunikovalo s Komisiou Plán obnovy, podľa ktorého Slovensko chce čerpať takmer 6 miliárd z fondu obnovy a prosperity. Podľa predstaveného plánu chceme najviac investovať do ekologickej modernizácie železníc a budov a tiež do modernizácie nemocníc a ambulancií.

Celkový plán má zhruba 400 strán, v ktorom sa  detailne popisuje, ako chceme najbližších šesť rokov čerpať 5,84 miliardy eur z fondu obnovy.

„Dostávame sa do záverečnej fázy Plánu obnovy. Nasledujúce týždne budeme jeho konečný tvar dolaďovať s Európskou komisiou. Verím, že tak, ako sme našli zhodu na prioritách v rámci Slovenska, dosiahneme rovnaký výsledok aj v Bruseli,“uviedol minister financií Eduard Heger.

http://bit.ly/EN_NEWSLETTER_PRIHLASENIE

Ministerstvo pred zaslaním plánu do Bruselu  verejne odkomunikovalo tento plán na minulotýždňovej  diskusii, kde prišiel aj premiér Igor Matovič. Slovensko bude čerpať peniaze na projekty zamerané na vzdelávanie, vedu a výskum, zelenú ekonomiku, zdravotníctvo, na  verejnú správu a digitalizáciu. Práve tieto oblasti potrebujú reformy a investície. Celkový balík peňazí by mal byť rozdelený nasledovne:

 • Zelené Slovensko (1 900 mil. €)
 • Lepšie vzdelanie pre každého (850 mil. €)
 • Konkurencieschopné a inovatívne Slovensko (700 mil. €)
 • Zdravý život pre každého (1 450 mil. €)
 • Efektívny štát a digitalizácia (945 mil. €)

Foto: MFSRVzdelávanie pre 21. storočie

Do vzdelávania celkovo má za šesť rokov natiecť 850. miliónov eur, pričom najviac pôjde do tzv. „vzdelávania pre 21. storočie”, a to celkovo 450 miliónov eur. Ministerstvo financií tým má na mysli  lepšie digitálne vybavenie škôl, prístup k internetu a vybavenie pre dištančné vzdelávanie. Štát si dal za úlohu  zvýšiť aj výkonnosť slovenských vysokých škôl, na ktoré sa má použiť celkovo 200 miliónov eur. Cieľ je jednoznačný, a to dostať jednu slovenskú univerzitu do top 500 univerzít sveta v renomovaných akademických rebríčkoch, pričom ďalšie pravidelne umiestňovať do top 1000.

Pri financovaní vzdelávania sa nezabudne na zvyšovanie kapacít materských škôl  ani na  odstraňovanie bariér na školách pre deti so zdravotným znevýhodnením, kde sa má minúť 150 miliónov eur.

Financie v tomto segmente sa tak majú využiť nasledovne:

 •  Dostupné a inkluzívne vzdelávanie pre všetky deti (150 mil. €)
 •  Vzdelávanie pre 21. storočie (450 mil. €)
 •  Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl (200 mil. €)
 •  Podpora celoživotného vzdelávania, najmä digitálnych zručností (50 mil. €)

Konkurencieschopné a inovatívne Slovensko

V pláne sa tiež spomína konkurencieschopné a inovatívne Slovensko, na ktoré sa plánuje minúť 700 miliónov eur. Tu sa počíta hlavne s reformou SAV a výskumných inštitúcií. Vyčleniť sa majú peniaze aj na udržanie, ale aj lákanie mozgov do krajiny,  a to napríklad zlepšením  služieb a zvýšením jazykových zručností často kritizovanej cudzineckej polície, vytvorením siete slovenských profesionálov Slovak Global Network. Do krajiny sa majú prilákať ľudia aj so štipendijným programom pre najlepších domácich a zahraničných študentov.

 • Veda, výskum inovácie a digitálna ekonomika (600 mil. €)
 •  Lákanie a udržanie talentov (100 mi. €)
Foto: MFSR

Zelené Slovensko

Najväčší balík peňazí pôjde práve do tohto sektoru, kde sa celkovo plánuje minúť 1,9 miliardy eur, z čoho 700 miliónov je vyčlenených na zelenú obnovu budov. Toto predstavuje vytvorenie trhu s energetickými službami, profesionálnejší a centralizovaný manažment budov štátnej správy, ale aj zvýšenie transparentnosti rozhodnutí. Peniaze sa použijú aj na obnovu historických a pamiatkovo chránených budov s cieľom zlepšiť možnosti ich využitia a znížiť prevádzkové náklady.

Pod “zeleným Slovenskom” sa chápe aj zatraktívnenie ekologickej formy dopravy, ako sú napr. železnice. 700 miliónov sa totiž plánuje investovať do zrýchlenia dopravy a zvýšenia kapacity a elektrifikácie  tratí, do nákupu nových vozidiel,  manuálne riadenie dopravy sa nahradí digitálnym dispečingom.

Peniaze sa majú investovať aj do dekarbonizácie priemyslu a alternatívnych palív, i obnoviteľných zdrojov a energetických sietí.

 • Obnoviteľné zdroje a energetické siete (100 mi. €)
 • Zelená obnova budov (700 mil. €)
 • Modernizácia železníc (700 mil. €)
 • Dekarbonizácia priemyslu a alternatívne palivá (400 mil. €)
Viac..  EÚ: Ministri financií schválili posilnenie kódexu na obmedzenie škodlivých daňových opatrení členských štátov

Zdravý život pre každého

Do zdravotníctva plánujeme investovať po „zelenom  Slovensku“ najviac,  a to až 1,45 miliár eur.  Z toho má ísť 1,1 miliardy eur na ústavnú a akútnu starostlivosť, čo predstavuje zlepšiť dostupnosť, efektívnosť a kvalitu nemocníc. Investovať sa tak má do výstavby a rekonštrukcie nemocníc a ich vybavenia podľa novej siete. Cieľom je  zvýšiť tiež dostupnosť záchrannej zdravotnej služby do 15 minút od privolania pomoci pre viac ako 90 % obyvateľov Slovenska.

100 miliónov eur má ísť aj do starostlivosti o duševné zdravie. Hlavným cieľom je vytvoriť humánnu, modernú a dostupnú starostlivosť o duševné zdravie, a to pomocou dobudovania nedostatkových kapacít, zabezpečia sa dôstojnejšie podmienky v psychiatrických oddeleniach reformou odborného vzdelávania. Plánuje sa vytvorenie  nadrezortného orgánu na koordináciu starostlivosti o duševné zdravie, ale aj modernizácia postupov v liečbe a diagnostike. Zvýšiť sa má  dostupnosť psychológov, a to v školstve a v sociálnej oblasti.

 • Ústavná a akútna starostlivosť (1 100 mil. €)
 • Starostlivosť o duševné zdravie (100 mil. €)
 •  Dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť (250 mil. €)
Foto: MFSR

Efektívny štát a digitalizácia

Najviac peňazí pôjde v rámci digitalizácie na projekt „štát v mobile“,  rýchly internet a kybernetická bezpečnosť“, a to v celkovej hodnote 485 miliónov eur. Ďalších 200 miliónov poputuje  do reformy justície na rozširovanie kapacít, dostupnosti a na  zriadenie nových moderných priestorov kľúčových súdov v novej súdnej mape, na  elektronizáciu súdnych procesov, na zvýšenie  kapacity súdov, zefektívnenie a skvalitnenie procesov  s vplyvom na zlepšenie služieb klientom.

Podobná čiastka peňazí je určená aj na opatrenia proti korupcii a na „bezpečné Slovensko.“ Cieľom je zvýšiť objasnenosť trestných činov vyšetrovaných Národnou kriminálnou agentúrou, zvýšiť dôveryhodnosť polície aj objasnenosť environmentálnej trestnej činnosti, zvýšiť odolnosť štátu v krízových situáciách, a to modernizovaním vybavenia polície, hasičského a záchranného systému a  prepojením IT systémov polície a NAKA. Plánuje sa aj reorganizácia NAKA, pričom sa  má posilniť boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Zefektívniť by sa malo  odhaľovanie a vyšetrovanie environmentálnej trestnej činnosti.

 • Zlepšenie podnikateľského prostredia (60 mil. €)
 •  Reforma justície (200 mil. €)
 • Opatrenia proti korupcii a bezpečné Slovensko (200 mil. €)
 • Štát v mobile, rýchly internet, kybernetická bezpečnosť (485 mil. €)

Slovensko si v pláne určilo vyššie spomínané priority, avšak okrem toho peniaze použijeme aj na prorastovú daňovú reformu, komplexnú dôchodkovú reformu, reformu rozpočtovej zodpovednosti, efektívnejšie riadenie verejných investícií.

O Marco Németh

Marco Németh
Naším najmladším kolegom je Marco Németh. Je študentom osemročného gymnázia a Milestone Institute v Budapešti. Marco je autorom knihy Európa v Kocke, ktorá zjednodušene vysvetľuje fungovanie Únie, a zachytáva náš život v nej. Vo svojich článkoch prináša informácie o najaktuálnejších udalostiach z domova, zo sveta a najmä z Európskej únie.

Odporúčame pozrieť

Slovensko

Pre Plán obnovy je kľúčová spolupráca všetkých aktérov, zhodla sa rada vlády pre plán obnovy

Pre úspech plánu obnovy je dôležité zapojenie čo najväčšieho počtu aktérov, zhodli sa členovia Rady …