polnohospodarstvo
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Produktivita práce v poľnohospodárstve EÚ klesla v končiacom sa roku o 4 %, na Slovensku však stúpla o 2 %

Index produktivity práce v poľnohospodárstve sa v Európskej únii s 27 členskými štátmi (EÚ) v roku 2020 medziročne znížil o 4 %. Vyplýva to z posledných údajov o ekonomických účtoch pre poľnohospodárstvo (EAA), ktoré uverejnil štatistický úrad Európskej únie Eurostat. Okrem poveternostných podmienok ovplyvňovala negatívne v tomto roku produktivitu práce v poľnohospodárstve únie aj pandémia koronavírusu. Slovensko si však po veľkom prepade medzi rokmi 2018 a 2019 v tomto roku mierne polepšilo, o necelé 2 %.

Päť z veľkých členských krajín, ktoré prispievajú viac ako polovicou príjmu faktora EÚ, uviedlo pokles indexu poľnohospodárskeho príjmu na ročnú pracovnú jednotku v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019. Konkrétne Rumunsko (-47,2 %), Nemecko (-15,5 %) , Poľsko (-9,6 %), Francúzsko (-7,6 %) a Taliansko (-4,8 %). Na druhej strane viac ako polovica členských štátov zaznamenala nárast v roku 2020. Najvyššiu mieru rastu zaznamenali Litva (+18,1 %), Španielsko (+12,5 %), Írsko (+11,8 %) a Maďarsko (+10,3 %).

Viac..  Hodnota hrubej produkcie EÚ bola v roku 2020 414,1 miliardy eur

Produktivitu práce v poľnohospodárskom priemysle možno merať ako faktorový príjem vyjadrený na ekvivalent plného pracovného času (AWU). Je to miera čistej pridanej hodnoty ekvivalentom každého zamestnanca na plný úväzok v poľnohospodárskom priemysle, meraná v reálnych hodnotách, po zohľadnení inflácie a vyjadrená ako index. Produktivitu práce v poľnohospodárstve ovplyvňujú dva faktory, ktoré sa v ekonomických účtoch poľnohospodárstva označujú ako ukazovateľ A: čistý príjem z poľnohospodárskych výrobkov a služieb v reálnych hodnotách a množstvo práce vykonanej v poľnohospodárskych činnostiach.

(SITA)

O redakcia/SITA

Avatar

Odporúčame pozrieť

vlajka EU

Výzva na pripomienkovanie revízie pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci pre poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rybárstvo

Európska komisia vyzýva všetky zainteresované strany, aby sa vyjadrili k navrhovaným revidovaným pravidlám štátnej pomoci pre …