lgbti
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva považuje za nevyhnutné zvyšovať povedomie o právach LGBTI ľudí

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP) považuje za nevyhnutné zvyšovať povedomie o právach LGBTI ľudí, o sexuálnej orientácii a rodovej identite. Podľa strediska je taktiež dôležité vzdelávať rôzne skupiny v záujme odstraňovania predsudkov voči LGBTI ľuďom a eliminácie homofóbie a transfóbie. Pre agentúru SITA to uviedla Miroslava Novodomcová zo SNSĽP.

Ako ďalej priblížila, keďže páry rovnakého pohlavia nemajú možnosť na Slovensku uzavrieť registrované partnerstvá, nemajú ani upravenú škálu práv a povinností, ku ktorým je im znemožnený prístup. Spomenula napríklad prístup k informáciám o zdravotnom stave partnera či partnerky, respektíve nárok na poberanie dôchodku po zosnulom partnerovi či partnerke. Stredisko považuje za dôležité poskytnúť párom rovnakého pohlavia, ktoré spolu žijú, práva prináležiace ich situácii v oblasti bývania, sociálnej pomoci a dedičstva, a to najmä zavedením registrovaného partnerstva. Prvým krokom by podľa nich malo byť opätovné iniciovanie stratégie na prijatie akčného plánu pre LGBTI osoby, ktorý by zahŕňal koordinované opatrenia smerujúce k zlepšeniu ochrany ich práva vrátane boja proti diskriminácii.

Viac..  M. Klus: Otvorenie Európskeho orgánu práce v Bratislave je míľnikom členstva Slovenska v EÚ

Napriek antidiskriminačnej legislatíve však stále podľa prieskumu Agentúry pre základné práva EÚ, viac ako polovica všetkých respondentov na Slovensku uviedla, že osobne zažila diskrimináciu alebo obťažovanie na základe sexuálnej orientácie či rodovej identity. SNSĽP dopĺňa, že ku globálnemu zlepšeniu situácie je potrebné disponovať komplexnými dátami, ktoré sú podstatné na rozvoj politík v oblasti boja s diskrimináciou, násilím a obťažovaním.

(SITA)

O redakcia/SITA

Avatar

Odporúčame pozrieť

jurzyca

Eugen Jurzyca: Obávama sa, že nútiť niektoré krajiny umožniť registrované partnerstvá by bolo kontraproduktívne

Kontext V Európskej únii (EÚ) by mali byť uznávané manželstvá a partnerstvá osôb rovnakého pohlavia. …