Posilnenie podnikov s využitím európskeho fondu

Posilnenie podnikov s využitím európskeho fondu Ideas Powered for Business SME Fund je grantový program v hodnote 20 miliónov EUR vytvorený na pomoc európskym malým a stredným podnikom (MSP) v súvislosti s prístupom k právam v oblasti duševného vlastníctva.

Program je určený pre podniky, ktoré chcú rozvíjať stratégie v oblasti duševného vlastníctva a chrániť svoje práva v tejto oblasti na vnútroštátnej, regionálnej alebo únijnej úrovni. Vzťahuje sa na služby včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva (IP scan) a prihlášky ochranných známok a/alebo dizajnov.

Program podporuje Európska komisia a Úrad EÚ pre duševné vlastníctvo (EUIPO). Malé a stredné podniky, so sídlom v jednej z 27 členských krajín, môžu získať prístup ku dvom službám, ktoré zahŕňajú čiastočnú náhradu nákladov na služby včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva (IP scan, služba 1) prihlášok ochranných známok a dizajnov na vnútroštátnej, regionálnej (Benelux) a únijnej úrovni (služba 2). Každý MSP môže získať náhradu najviac do výšky 1 500 EUR.

Viac..  Komisia schválila pomoc Slovensku vo výške 8 miliónov eur na podporu profi športovcov

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

Macedonsko

M. Klus: Reformy aj koniec susedským sporom na západnom Balkáne sú v záujme Slovenska

„Slovenská republika má veľký záujem na tom, aby rozhovory s uchádzačmi o členstvo v Európskej …