korcok
Ivan KORCOK, Slovak Minister of Foreign and European Affairs. PHOTO: © European Union 2020 - Source: EP

Ivan Korčok: Bieloruský národ si za svoju túžbu po slobode zaslúži našu solidaritu a podporu tak ako sa od demokratického sveta dostala aj nám v roku 1989

Vyhlásenie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka k Dňu solidarity s Bieloruskom (7.2.2021)

V týchto dňoch uplynie 6 mesiacov odvtedy, čo bieloruský národ vyjadril svoj nesúhlas so sfalšovaním prezidentských volieb v ich krajine. Počas tohto obdobia Bielorusi denno-denne vychádzali do ulíc, aby verejne vyjadrili svoj protest, pretože im ich vlastný štát uprel jedno zo základných práv – slobodne si zvoliť svojho prezidenta a to v akej krajine chcú žiť.

Bieloruský režim odpovedal hrubým násilím, ponižovaním a porušovaním základných ľudských práv a slobôd. Zásahy represívnych zložiek voči pokojne protestujúcim občanom prekračujú všetky hranice, režim stíha nevinných ľudí, mnohých z nich doposiaľ prenasleduje. Rozširuje sa zoznam politických väzňov, stovky novinárov stratili prácu, nemálo Bielorusov bolo nútených opustiť rodnú krajinu.

Viac..  V prípade tragickej smrti nášho občana sa konečne uskutoční rekonštrukcia

Bieloruský národ si za naplnenie svojej prirodzenej túžby po slobodnom živote v spoločnosti, kde nie sú upierané ľudské práva a slobody, zaslúži náš obdiv a úctu.

Preto by som v tento deň chcel vyjadriť našu solidaritu s Bieloruskom a jeho národom, podporiť nezávislú a suverénnu Bieloruskú republiku a opäť vyzvať k inkluzívnemu vnútropolitickému dialógu a k novým, čestným a spravodlivým prezidentským voľbám.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

nicholsonova

Lucia Ďuriš Nicholsonová: Dnes je 20 rokov od teroristických útokov, ktoré zmenili svet

BRATISLAVA  – Udalosti z 11. septembra 2001 neboli len americkou, ale aj medzinárodnou tragédiou s …