Monika Beňová. PHOTO: Instagram/Monica Benova

M. Beňová: Podpora obehovej ekonomiky pomôže pri vytváraní pracovných miest

Začiatok tohto týždňového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu bude venovaný akčnému plánu ohľadom prechodu na uhlíkovo neutrálne a udržateľné obehové hospodárstvo do roku 2050.

Podpora obehového hospodárstva je jedným z kľúčových prvkov napĺňania Európskej zelenej dohody. „Rozvoj cirkulárnej ekonomiky zameranej na niekoľko v priemysle najčastejšie používaných materiálov a surovín dokáže podľa uskutočnených analýz prispieť k zníženiu produkovaných emisií až o polovicu. Práve preto nerozumiem prečo vláda v návrhu slovenského plánu obnovy a odolnosti túto problematiku úplne nezmyselne odignorovala,“ pripomenula poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová.

Obehová ekonomika je príležitosťou z hľadiska efektívneho využívania zdrojov. „Tie by sa mali v hospodárstve európskych krajín udržať čo najdlhšie, to znamená aj obmedzenie produkcie odpadu, zvyšovanie sebestačnosti krajín a naopak znižovanie ich jednostrannej závislosti na dodávkach niektorých surovín zo štátov mimo Únie,“ uviedla europoslankyňa.

Cirkulárna ekonomika so sebou prináša aj posilňovanie konkurencieschopnosti európskeho priemyselného sektora a výhľadovo tiež vytváranie veľkého množstva pracovných miest. „To je dôležité aj v súvislosti s hroziacim pokračovaním krízy a hospodárskeho poklesu spôsobeného pandémiou vírusu COVID-19,“ uzavrela Monika Beňová.

Viac..  S. VLČAN: S pomocou informácií od poľnohospodárov im zjednodušíme čerpanie eurofondov

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

praca

OECD: Vo vyspelých krajinách počas pandémie zaniklo 22 miliónov pracovných miest

Vo vyspelých ekonomikách počas pandémie ochorenia COVID-19 zaniklo až 22 miliónov pracovných miest. Vyplýva to …