Ilustračné PHOTO: © European Union.

Vakcíny: Zverejnenie zmluvy medzi Európskou komisiou a spoločnosťou Sanofi-GSK

V utorok nadobudla platnosť už druhá zo zmlúv, ktoré Komisia podpisuje s farmaceutickými spoločnosťami, po tom, ako ju formálne podpísali zástupcovia Sanofi-GSK a Komisie. Zmluva umožní všetkým členským štátom EÚ nakúpiť až 300 miliónov dávok vakcíny Sanofi-GSK. Okrem toho môžu členské štáty darovať vyhradené dávky krajinám s nižšími a strednými príjmami. Sanofi a GSK sa budú takisto usilovať o to, aby promptne poskytli významnú časť svojich dodávok vakcíny prostredníctvom spolupráce so zariadením na globálny prístup k vakcínam proti ochoreniu COVID-19 (COVAX). Ide o vakcinačný pilier Akcelerátora prístupu k nástrojom proti COVID-19 pre krajiny s nižšími a strednými príjmami.

Komisia už podpísala zmluvu so spoločnosťou AstraZeneca a pokračuje v rokovaniach o podobných dohodách s inými výrobcami očkovacích látok (Johnson & JohnsonCureVacModerna a BioNTech), s ktorými ukončila prípravné rozhovory.

Predsedníčka von der Leyenová uviedla: „Európska komisia dnešnou zmluvou so Sanofi-GSK opätovne preukazuje svoj záväzok zaistiť spravodlivý prístup k bezpečným, účinným a cenovo dostupným očkovacím látkam nielen pre svojich občanov, ale aj pre tých najchudobnejších a najzraniteľnejších ľudí na svete. Čoskoro budú nasledovať dohody s inými spoločnosťami, ktoré budú predstavovať diverzifikované portfólio sľubných vakcín založených na rôznych typoch technológií, čím sa zvýšia naše šance na nájdenie účinnej zbrane proti vírusu.“

Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová sa vyjadrila: „Po letnom období viaceré európske krajiny čelia novým ohniskám nákazy, a tak je teraz bezpečná účinná očkovacia látka ešte kľúčovejším nástrojom na prekonanie pandémie a jej ničivých účinkov na naše hospodárstva a komunity. Táto druhá dohoda je ďalším míľnikom našej stratégie EÚ v oblasti očkovania. Dnes rozširujeme naše možnosti, aby sa občania EÚ a ľudia na celom svete mohli postupne vrátiť ku každodennému životu a opäť sa cítiť v bezpečí.“

Dnešná zmluva je financovaná z nástroja núdzovej podpory v rámci Únie, ktorý vyčleňuje finančné prostriedky na vytvorenie portfólia potenciálnych vakcín s rôznymi profilmi a vyrábaných rôznymi podnikmi.

Sanofi a GSK vyvíjajú rekombinantnú vakcínu proti ochoreniu COVID-19 s využitím inovačných technológií oboch spoločností. Sanofi prispeje svojím antigénom COVID-19 založenom na proteíne S, ktorý využíva technológiu rekombinantnej DNA. GSK prispeje svojou adjuvansovou technológiou, ktorá je v pandemickej situácii mimoriadne dôležitá, pretože môže znížiť množstvo proteínov očkovacej látky potrebných na jednu dávku, čo umožní výrobu väčšieho množstva vakcín, a tým pomôže chrániť viac ľudí. Kombinácia antigénu na báze proteínov spolu s adjuvansom je dobre etablovaná a používa sa v mnohých očkovacích látkach, ktoré sú dnes k dispozícii na zlepšenie imunitnej odpovede. Môže takisto zvýšiť pravdepodobnosť vývoja účinnej očkovacej látky, ktorá sa bude môcť vyrábať vo veľkom.

Viac..  Na zmiernenie vplyvov koronakrízy ide aj značná časť európskych prostriedkov

Spoločnosti začali s 1. a 2. fázou štúdie v septembri. Po nich bude do konca roka 2020 nasledovať 3. fáza. V prípade úspechu a s výhradou regulačných požiadaviek sa budú snažiť, aby očkovacia látka bola k dispozícii do druhej polovice roka 2021.

Komisia spolu s členskými štátmi a Európskou agentúrou pre lieky využije existujúcu flexibilitu na urýchlenie povoľovania a sprístupňovania úspešných vakcín proti ochoreniu COVID-19. Regulačný proces bude flexibilný, ale zároveň dôkladný. Každá očkovacia látka uvedená na trh musí spĺňať potrebné bezpečnostné požiadavky a musí ju vedecky posúdiť Európska agentúra pre lieky v rámci postupu EÚ upravujúceho povoľovanie uvádzania na trh.

Súvislosti

Európska komisia predstavila 17. júna európsku stratégiu na urýchlenie vývoja, výroby a nasadenia účinných a bezpečných vakcín proti COVID-19. Komisia financuje časť počiatočných nákladov výrobcov vakcín formou dohôd o predbežnom nákupe a za to získa právo na nákup stanoveného počtu dávok vakcíny v konkrétnom časovom rámci. Poskytnuté finančné prostriedky sa považujú za preddavok za vakcíny, ktoré členské štáty nakúpia.

Keďže rozhodnutie investovať do vakcíny proti COVID-19 je pre vývojové spoločnosti vysoko rizikové, najmä vzhľadom na vysoké náklady a značnú mieru zlyhania, vďaka dohodám bude možné realizovať investície, ktoré by sa inak jednoducho neuskutočnili.

Európska komisia sa takisto zaviazala zabezpečiť, aby vakcínu dostali všetci, ktorí ju potrebujú, a to kdekoľvek na svete, nielen doma. Nikto z nás nebude v bezpečí, až kým v bezpečí nebudeme všetci. Preto Komisia od 4. mája 2020 vyzbierala takmer 16 miliárd eur v rámci globálnej reakcie na koronavírus, čo je balík globálnych opatrení zameraných na všeobecný prístup k testom, liečbe a vakcínam proti koronavírusu a na celosvetovú obnovu. Okrem toho potvrdila svoj záujem zapojiť sa do nástroja COVAX pre spravodlivý prístup k cenovo dostupným vakcínam proti ochoreniu COVID-19 všade na svete. Komisia v rámci úsilia Tímu Európa a v kontexte globálnej reakcie na koronavírus zároveň 31. augusta oznámila príspevok vo výške 400 miliónov eur vo forme záruk na podporu nástroja COVAX a jeho cieľov.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

V Európskej únii je už zaočkovaných 80 % dospelých obyvateľov

Proti koronavírusu sa v Európskej únii doteraz nechalo zaočkovať už 80 percent dospelej populácie. Informovala …