miko
Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Viac ako 7,5 milióna EUR poslal Brusel do Dvorov nad Žitavou na dobudovanie kanalizácie. VIDEO

Aj v Dvoroch nad Žitavou nebolo vyhovujúcim spôsobom zaistené čistenie odpadových vôd. Neboli naň napojené všetky zdroje a chýbala veľká časť kanalizácie. Nutné preto bolo modernizovať čistiareň odpadných vôd, doplniť ju o usadzovaciu nádrž a vybudovať 12,5 kilometra novej kanalizácie, prepojiť ju s už existujúcou sieťou, doplniť osem čerpacích staníc a tým pripojiť všetky zdroje odpadných vôd na modernizovanú čistiareň. Celkové náklady na tento projekt boli viac ako osem miliónov EUR, pričom 7,5 milióna bolo uhradených z fondov Európskej únie v rámci nenávratného finančného príspevku.

Účinnejšie čistanie odpadných vôd umožnilo aj postavenie novej dosadzovacej nádrže a zvýšiť tak celkovú kapacitu čistiarne. Vďaka tejto investícii si “vydýchla” aj neďaleká riečka Žitava. Realizáciou tohto projektu začala aglomerácia Dvory nad Žitavou spĺňať požiadavky smernice Európskej komisie o čistení komunálnych vôd. Dobudovala sa stoková sieť, ktorá umožnila napojenie na verejnú kanalizáciu 100% producentov odpadových vôd.

Viac..  Michal Šimečka: Stav EÚ je lepší než mnohí očakávali pred rokom. VIDEO

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

miko

Dom správcu pod hradom v Starej Ľubovni obnovili za eurofondy

Hrad na severovýchodnom Slovensku, v Starej Ľubovni, pochádza z konca 13. storočia. V jeho podhradí …