Poľsko, znak. PHOTO: © European Union 2020 - Source : EP

Minister Korčok odštartoval regionálne turné návštevou Poľska. Hovoril aj o budúcnosti V4

Rokovania o aktuálnych otázkach európskej a medzinárodnej agendy, ako aj témy bilaterálnej a regionálnej spolupráce sú náplňou dvojdňovej zahraničnej pracovnej cesty ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivana Korčoka v metropolách Poľskej republiky, Chorvátskej republiky, Rumunska a Ukrajiny.

Prvou diplomatickou zastávkou ministra I. Korčoka sa v pondelok 15. februára 2021 stala Varšava, kde sa stretol s ministrom zahraničných vecí Poľskej republiky Zbigniewom Rauom a ministrom pre európske záležitosti Poľskej republiky Konradom Szymańským. Symbolicky zarezonovalo načasovanie návštevy, ktorá sa uskutočnila presne v deň 30. výročia založenia Vyšehradskej skupiny.

Počas rokovania s ministrom Rauom bola vyzdvihnutá dobrá úroveň slovensko-poľských vzťahov. Popri intenzívnom politickom dialógu partneri zdôraznili aj priestor pre prehĺbenie hospodárskej spolupráce. „Poľsko je pre Slovensko tretím najväčším obchodným partnerom. Významným prvkom v tejto oblasti ostáva rozvoj infraštruktúrnych prepojení a pokračovanie úspešného príbehu našej cezhraničnej spolupráce. Prinášajme konkrétne riešenia, ktoré neostanú len štatistikou, ale prinesú prospech aj občanom,“ uviedol minister I. Korčok.

Ministri zhodnotili úspechy dosiahnuté v rámci V4, ktoré sa aj vďaka tomuto formátu regionálnej spolupráce podarilo štátom strednej Európy dosiahnuť v období politicko-spoločenskej transformácie po roku 1989. „Hovorili sme aj o budúcnosti V4 v rámci EÚ. Slovensko má záujem, aby V4 prispievala k spoločným riešeniam v EÚ. Sme jej súčasťou a cieľom našej spolupráce vo V4 nie je vymedzovať sa, ale urobiť maximum pre spoločný úspech integračného projektu,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie I. Korčok.

Pozornosť tiež venovali východnému susedstvu Európskej únie a snahe prispieť k riešeniu politickej krízy v Bielorusku.

Zdôraznili tiež, že pretrvávajúca pandémia poukázala na dôležitosť solidarity a spolupatričnosti. Jedným z ich konkrétnych prejavov sa stal aj program Medzinárodného vyšehradského fondu zameraný na zdravotnú a sociálnu podporu zraniteľných skupín v krajinách Východného partnerstva. Minister I. Korčok zároveň poďakoval za pomoc Poľska pri zabezpečení januárového skríningového testovania na Slovensku, na ktorom sa podieľal aj tím 200 poľských zdravotníkov.

Viac..  Čo môžeme očakávať od francúzskeho predsedníctva Rady EÚ? Otvorenie otázky schengenu, či vyhodnotenie Konferencie o EÚ

Rozhovoru s ministrom K. Szymańským tematicky dominovala príprava nadchádzajúcich zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti, ako aj lídrov členských štátov EÚ. Ministri zhodnotili závery decembrovej Európskej rady v oblasti klímy, pričom zdôraznili dôležitosť jej politického líderstva v procese napĺňania emisných cieľov. V oblasti migračnej politiky ministri akcentovali potrebu širokého chápania solidarity, posilnenia ochrany vonkajších hraníc, rozvoja spolupráce s krajinami tranzitu a pôvodu, ako aj zrýchlenia návratových procedúr. Konštatovali, že v kontexte vysporiadania sa so sociálno-ekonomickými následkami pandémie sa míľnikom stalo schválenie Viacročného finančného rámca pre roky 2021-2027 a Nástroja EÚ pre budúce generácie, pričom aktuálnou métou je dôkladná príprava národných plánov obnovy a odolnosti. Pripomenuli, že úspech pripravovanej Konferencie o budúcnosti Európy bude závisieť aj od synergie medzi jej európskou a národnou úrovňou. Pre dôveryhodnosť európskeho integračného projektu je dôležité, aby občania cítili, že sa v diskusii o tom, akú Európu chceme, s ich hlasom počíta,“ dodal minister I. Korčok. Ministri si tiež vymenili názory na pripravovanú druhú správu Európskej komisie o stave právneho štátu.

Nasledujúcou zastávkou regionálneho turné ministra I. Korčoka bude Záhreb.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

Europsky sudny dvor

Súdny dvor EÚ by mal zamietnuť žaloby Maďarska a Poľska proti princípu podmienenosti, navrhuje generálny advokát

Generálny advokát Súdneho dvora Európskej únie (EÚ) navrhol zamietnutie žalôb Maďarska a Poľska proti princípu …