wiezik
Michal Wiezik, europoslanec /SPOLU, EPP/. PHOTO: European Union 2021

Michal Wiezik: Európska komisia nás žaluje za znečistené ovzdušie

Žaloba bola podaná na Európsky súdny dvor za prekročenie znečistenia tuhými látkami a pre slabú reakciu zo strany štátu. Dôvodom je dlhodobo vysoká úroveň tuhých častíc (PM10).

Pre denné limity PM10 nesmie byť prekročená hodnota 50 mikrogramov na meter kubický 35x za rok, a ročný priemer nesmie presiahnuť 40 mikrogramov na meter kubický vzduchu.

Pre ilustráciu, v Banskej Bystrici boli denné limity v roku 2010 prekočené 141x, v roku 2011 127x, po čom nasledovalo zlepšenie, kedy sa prekročenia pohybovali v rozmedzí 39-67x za rok.

Komisia v tejto veci voči nám otvorila prípad v roku 2009, kedy nám prvýkrát poslala formálne upozornenie. V roku 2010 nasledovalo odôvodnené stanovisko. V 2013 prišlo ďalšie upozornenie, a dodatočné odôvodnené stanovisko v 2014. Ďalších 5 rokov dialógov bez dostatočného zlepšenia vyvrcholilo až podaním žaloby na Európsky súd.

PM10 častice pochádzajú z dopravy a priemyslu, no ich hlavným zdrojom na Slovensku je pálenie tuhých palív (uhlie, drevo) v domácnostiach. Znečistenie vzniká v dôsledku pálenia nekvalitného paliva, v nekvalitných spaľovacích zariadeniach. Na Slovensku ide o fenomén tzv. energetickej chudoby. Pri jej odstránení musí dôležitú úlohu zohrávať štát, ktorý má vytvoriť stimuly a podporu pre razantné zlepšenie situácie.

Znečistené vzdušie nie je banalita. V EÚ spôsobuje ročne až 400 tisíc predčasných úmrtí. Pred následkami fajčenia sa vieme chrániť, upozorňujú nás na ne obrázky na škatuľkách, učíme sa o nich v školách. No obrázky o rizikách znečistenia ovzdušia nenájdete na výfukoch, fabrikách, či komínoch. Znečistenému obzdušiu sme vystavení všetci a neustále.

Viac..  Miriam Lexmann: Pohľad na voľby v Gruzínsku

Limity, ktorých plnenie od nás žiada EÚ, sú pritom relatívne slabé v porovnaní s tými, ktoré odporúča Svetová zdravotnícka organizácia. V rámci Green Dealu a cieľov na zníženie znečistenia možno preto očakávať ich ďalšie sprísnenie aj na úrovni EÚ.

V ENVI výbore riešime intenzívne legislatívne otázky ochrany ovzdušia. Sám som predložil viaceré návrhy, ktoré poukazujú na systematické porušovanie legislatívy členskými štátmi, ku ktorým okrem nás patrí napr. Grécko a Bulharsko (tiež čelia žalobe). Tiež som vyzval na revíziu limitov pre znečisťujúce látky v zhode s odporúčaniami WHO.

Problém súšasného súdneho sporu je dôsledok zanedbávania riešenia zo strany vládnych garnitúr od roku 2009. Mnohé regióny Slovenska su stále zaťažené energetickou chudobou, ktorá sa vážne podpisuje aj na zdraví obyvateľstva a krajiny. EÚ nám poskytuje dostatok možností, ako situáciu zlepšiť, žiaľ zlyháva naša implementácia, resp. chýba snaha a záujem kompetentných.

Sami si tak kazíme šancu na zdravé a bohaté Slovensko. Hádam nám súd konečne otvorí oči.

Ide o Život!

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

hajsel

Robert Hajšel: Cenový skok energií a protiopatrenia dominujú

Zo zapadajúcim slnkom v pozadí Vás pozdravujem z mojej bruselskej kancelárie, kde sme celý deň …