hojsik
Martin Hojsík, europoslanec /PS, RE/. PHOTO: European Union.

M. Hojsík: Máme šancu posilniť demokratický charakter EÚ a ochrániť tým zdravie ľudí a životné prostredie


Európsky parlament sa tento týždeň bude zaoberať doplnením európskej legislatívy o odporúčania Aarhuského dohovoru OSN o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovaní a prístupe k právnej ochrane v záležitostiach životného prostredia. Rokovania za liberálnu frakciu vedie poslanec Európskeho parlamentu a podpredseda Progresívneho Slovensko Martin Hojsík. Presadzuje posilnenie ochrany zdravia a životného prostredia a súčasne posilnenie demokratického charakteru únie.

Máme unikátnu šancu dosiahnuť dve víťazstvá jednou ranou. Ak budeme úspešní, občanom a občiankam únie dáme do rúk veľmi silný nástroj na boj za ochranu ich zdravia a životného prostredia. V súčasnosti je to tak, že keď občianska spoločnosť nadobudne pocit, že rozhodnutie Európskej komisie môže zapríčiniť poškodenie zdravia ľudí či životného prostredia v rozpore so zákonmi, majú len malú šancu takéto rozhodnutie napadnúť. Preto potrebujeme túto možnosť sprístupniť,” uviedol europoslanec Martin Hojsík.

Je to jednoduché, chceme posilniť postavenie bežných ľudí zoči voči sile Európskej komisie, členských krajín, ale aj lobbistických skupín. Pretože tie vedia ovplyvniť rozhodnutia politikov. Náš návrh dá ľuďom do rúk nástroje, ktorými budú môcť škodlivé rozhodnutia Európskej komisie zastaviť ešte na európskej úrovni. Tým sa celý proces zrýchly a predíde možným škodám. Európska komisia sa tomuto chce vyhnúť, a proces nechať čo najviac na úrovni členských štátov, to ja odmietam,” povedal podpredseda Progresívneho Slovenska Hojsík.

Európska únia je signatárom trzv. Aarhuského dohovoru OSN, ktorý jasne hovorí, že ľudia musia mať právo na prístup k environmentálnym informáciám, účasť na rozhodovaní a prístup k právnej ochrane. Únia má teda povinnosť zabezpečiť všetky tri piliere, ku ktorým sa sama zaviazala. A to znamená aj právo pre ľudí dať na súd rozhodnutia Európskej komisie o otázkach životného prostredia. Ale napríklad aj rozhodnutia, ktoré vyplývajú zo zákonov, ak tie ovplyvňujú zdravie a životné prostredie. To je veľmi dôležité,” doplnil progresívec Hojsík.

Viac..  EK chce obnoviť poškodené ekosystémy a ozdraviť prírodu v celej Európe

Má to viacero dôležitých praktických dôsledkov. Občania a občianky únie budú vedieť zastaviť škodlivé rozhodnutie už na európskej úrovni a nebudú musieť čakať na to, kým ich prevezmú členské krajiny. To výrazne skráti čas a možné škody. A napríklad budú môcť zastaviť aj financovanie projektov, ktoré škodia zdraviu a životnému prostrediu. No a v neposlednom rade to bude znamenať, že posilníme možnosť ľudí podielať sa na správe vecí verejných na európskej úrovni, čím posilníme demokratický charakter Európskej únie a dôveru v ňu,” uzavrel progresívny europoslanec Martin Hojsík.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

Miriam Lexmann: Trh práce sa mení. Zdravie a bezpečnosť zamestnancov ochránime viac

Úprava pracoviska, flexibilná organizácia práce, prispôsobenie organizácie práce starším pracovníkom alebo tým, ktorí sa do …