colne urady
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EK víta predbežnú dohodu o miliardovom balíku na vybavenie na colné kontroly v EÚ

Komisia víta predbežnú politickú dohodu o novom nástroji podpory na vybavenie na colné kontroly na roky 2021 – 2027, ktorú dnes dosiahli Európsky parlament a členské štáty EÚ. Nový nástroj poskytne krajinám EÚ 1 miliardu eur na nákup, modernizáciu a údržbu špičkového vybavenia na colné kontroly, ako sú röntgenové skenery, automatizované systémy zisťovania evidenčných čísel a iné neintruzívne detektory pre hraničné priechody, ako aj rôzne laboratórne zariadenia na analýzu tovaru. Nástroj pomôže pri vykonávaní akčného plánu v colnej oblasti, ktorý bol prijatý v septembri minulého roka.

Dostupné moderné a spoľahlivé vybavenie na colné kontroly pomôže odstrániť slabé miesta na vonkajších hraniciach EÚ, ktoré sťažujú ochranu finančných záujmov EÚ, a zaistiť bezpečnosť a ochranu občanov EÚ. Colným orgánom by to malo pomôcť riadne vyberať clá a dane, chrániť občanov EÚ pred nebezpečným tovarom a falzifikátmi a uľahčovať narastajúci legálny obchod.

Komisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni v tejto súvislosti uviedol: „Vývoj našich spoločností a ekonomík prináša pre colné orgány nové výzvy, ako je obrovský nárast objemu medzinárodného obchodu, zvýšené riziko podvodov a čoraz viac dovážaného nebezpečného tovaru. Keď sa dnes dohodnutý miliardový balík začne čerpať, vybaví členské štáty špičkovými nástrojmi, ktoré colníkom v prvej línii pomôžu efektívne zvládať tieto výzvy, ktorým naša colná únia čelí.“

Ďalšie kroky

Dnešnú dohodu ešte musia oficiálne potvrdiť Európsky parlament a Rada. Keď nástroj začne fungovať, členské štáty budú z neho čerpať pri nákupe, údržbe či modernizácii potrebného, moderného, špičkového, zabezpečeného, bezpečného a ekologického vybavenia na colné kontroly, čo pomôže colnú úniu pozdvihnúť na vyššiu úroveň.

Viac..  M. Beňová: Dohoda EÚ na postupe boja proti daňovým rajom sa zdá byť komplikovaná

Súvislosti

Nástroj podpory na vybavenie na colné kontroly, ktorý Komisia navrhla v roku 2018 ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc, na žiadosť členských štátov pomôže financovať detekčné vybavenie, ktoré pomáha kontrolovať tovar prekračujúci vonkajšie hranice EÚ. Iniciatíva má dvojaký cieľ: zlepšiť výkonnosť colných orgánov, najmä tým, že pomôže dosahovať adekvátne a rovnocenné výsledky colných kontrol v celej EÚ, a zároveň pomôcť colným orgánom EÚ, aby konali ako jeden celok.

Colná únia EÚ sa stala základným pilierom nášho jednotného trhu, keďže zabezpečuje príjmy do rozpočtu EÚ, zaisťuje bezpečnosť hraníc EÚ a chráni našich občanov pred zakázaným a nebezpečným tovarom, ako sú zbrane, drogy, výrobky škodlivé pre životné prostredie a falzifikáty. Uľahčuje obchod EÚ so zvyškom sveta, ktorý je pre prosperitu EÚ nepostrádateľný.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

pocitac

M. Beňová: Vzdelávanie počas pandémie si vyžaduje čo najlepšie vybavenie a podporu

Úvod tohto týždňového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu bude venovaný budúcnosti a perspektívam vzdelávania v Európe v kontexte pandémie …