colne urady
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EK víta predbežnú dohodu o miliardovom balíku na vybavenie na colné kontroly v EÚ

Komisia víta predbežnú politickú dohodu o novom nástroji podpory na vybavenie na colné kontroly na roky 2021 – 2027, ktorú dnes dosiahli Európsky parlament a členské štáty EÚ. Nový nástroj poskytne krajinám EÚ 1 miliardu eur na nákup, modernizáciu a údržbu špičkového vybavenia na colné kontroly, ako sú röntgenové skenery, automatizované systémy zisťovania evidenčných čísel a iné neintruzívne detektory pre hraničné priechody, ako aj rôzne laboratórne zariadenia na analýzu tovaru. Nástroj pomôže pri vykonávaní akčného plánu v colnej oblasti, ktorý bol prijatý v septembri minulého roka.

Dostupné moderné a spoľahlivé vybavenie na colné kontroly pomôže odstrániť slabé miesta na vonkajších hraniciach EÚ, ktoré sťažujú ochranu finančných záujmov EÚ, a zaistiť bezpečnosť a ochranu občanov EÚ. Colným orgánom by to malo pomôcť riadne vyberať clá a dane, chrániť občanov EÚ pred nebezpečným tovarom a falzifikátmi a uľahčovať narastajúci legálny obchod.

Komisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni v tejto súvislosti uviedol: „Vývoj našich spoločností a ekonomík prináša pre colné orgány nové výzvy, ako je obrovský nárast objemu medzinárodného obchodu, zvýšené riziko podvodov a čoraz viac dovážaného nebezpečného tovaru. Keď sa dnes dohodnutý miliardový balík začne čerpať, vybaví členské štáty špičkovými nástrojmi, ktoré colníkom v prvej línii pomôžu efektívne zvládať tieto výzvy, ktorým naša colná únia čelí.“

Ďalšie kroky

Dnešnú dohodu ešte musia oficiálne potvrdiť Európsky parlament a Rada. Keď nástroj začne fungovať, členské štáty budú z neho čerpať pri nákupe, údržbe či modernizácii potrebného, moderného, špičkového, zabezpečeného, bezpečného a ekologického vybavenia na colné kontroly, čo pomôže colnú úniu pozdvihnúť na vyššiu úroveň.

Viac..  Únia chystá nový obchodný nástroj na ochranu EÚ pred ekonomickým vydieraním

Súvislosti

Nástroj podpory na vybavenie na colné kontroly, ktorý Komisia navrhla v roku 2018 ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc, na žiadosť členských štátov pomôže financovať detekčné vybavenie, ktoré pomáha kontrolovať tovar prekračujúci vonkajšie hranice EÚ. Iniciatíva má dvojaký cieľ: zlepšiť výkonnosť colných orgánov, najmä tým, že pomôže dosahovať adekvátne a rovnocenné výsledky colných kontrol v celej EÚ, a zároveň pomôcť colným orgánom EÚ, aby konali ako jeden celok.

Colná únia EÚ sa stala základným pilierom nášho jednotného trhu, keďže zabezpečuje príjmy do rozpočtu EÚ, zaisťuje bezpečnosť hraníc EÚ a chráni našich občanov pred zakázaným a nebezpečným tovarom, ako sú zbrane, drogy, výrobky škodlivé pre životné prostredie a falzifikáty. Uľahčuje obchod EÚ so zvyškom sveta, ktorý je pre prosperitu EÚ nepostrádateľný.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

Spojené kráľovstvo chce prepísať obchodnú dohodu, EÚ to označuje za nezákonné

Británia zintenzívňuje spor s Európskou úniou (EÚ), keďže začína presadzovať svoj plán na prepísanie častí …

Consent choices