komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Rezort vnútra schválil projekty z fondov EÚ na boj s pandémiou za takmer 78 miliónov eur

Ministerstvo vnútra SR (MV SR) schválilo šesť projektov za takmer 78 miliónov eur zameraných na zmiernenie dopadov ochorenia COVID-19. Za finančné prostriedky z Európskej únie () Slovensko nakúpi ochranné pracovné pomôcky a technické vybavenie pre profesionálne poskytovanie pomoci. Európske fondy pomôžu tiež zmierniť následky pandémie v rómskych komunitách. V tlačovej správe o tom informovala Marta Fabianová z tlačového odboru kancelárie ministra vnútra SR.

Rezort podporí prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia tri projekty. Na zlepšenie materiálno-technického vybavenie Hasičského a záchranného zboru pôjde 11,2 milióna eur. Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave realizujú projekt za 2,4 milióna eur na vytvorenie vlastného diagnostického setu na zistenie prítomnosti koronavírusu, ktorý bude pozostávať zo slovenských zdrojov a komponentov. Správa štátnych hmotných rezerv SR má v gescii projekt za 39,5 milióna eur na zabezpečenie nevyhnutného ochranného a zdravotníckeho materiálu.

Cez operačný program Ľudské zdroje podporia tri národné projekty zamerané na boj s pandémiou COVID-19 a zmierňovanie jej dopadov. Úrad splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity, ktorý spadá pod rezort vnútra, má na starosti dva z nich. Prvý za 17,6 milióna eur sa zameriava na vzdelávanie a výchovu detí z marginalizovaných rómskych komunít v materských školách. Pracovať budú s rómskymi rodinami a deťmi v materskej škole aj v ich prirodzenom domácom prostredí. Cieľom je zabezpečovať základné potreby rodín a zmierňovať dopady prerušenia vyučovania na školách v čase koronakrízy, ako aj po nej.

Viac..  EÚ je najväčším vývozcom vakcín, do sveta už distribuovala viac ako miliardu dávok

Druhý projekt za 5,7 milióna eur rieši prostredníctvom terénnych asistentov nepriaznivé situácie v zdravotnej a sociálnej oblasti v týchto obciach. Štátna príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR Zdravé regióny realizuje projekt za 1,2 milióna eur. Jeho cieľom je rozvoj zdravotnej mediácie a osvety cez sieť asistentov a koordinátorov v rómskych komunitách s primárnym zameraním na pandémiu COVID-19.

„Operačnému programu Efektívna verejná správa, pre ktorý je rezort vnútra riadiacim orgánom, na základe schváleného návrhu požiadaviek pre iniciatívu REACT-EU bola vládou SR a Európskou komisiou pridelená alokácia 108 miliónov eur. V rámci iniciatívy REACT- budú financované opatrenia na elimináciu dôsledkov pandémie COVID-19,“ uzavrelo MV SR.

O redakcia/SITA

Avatar

Odporúčame pozrieť

PESCO, vlajky

Politika súdržnosti EÚ zohráva vedúcu úlohu pri obnove: 34 miliárd eur pre regióny a mestá

Komisia na tlačovej konferencii pri príležitosti odštartovania 19. Európskeho týždňa regiónov a miest 2021 bilancovala …