zeny
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Slovenská republika sa zapojila do národného projektu „Rodová rovnosť na pracovisku“

Podľa údajov Európskej komisie (EK), každá žena v Európskej únii () pracuje v porovnaní s mužmi dva mesiace v roku zadarmo. Zmeniť to má národný projekt „Rodová rovnosť na pracovisku,“ do ktorého sa zapojila aj Slovenská republika. Cieľom projektu je prispieť k vytvoreniu takých systémových opatrení, ktoré pomôžu zosúladiť rodinný a pracovný život žien. Tiež im uľahčiť návrat z materskej dovolenky na trh práce. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) Michaela Slivková Kirňaková.

Ako ďalej priblížila, SR v zastúpení MPSVR SR prostredníctvom odboru rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí spustila spomínaný národný projekt, ktorý je financovaný z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Jedným z kľúčových zámerov projektu je podpora účasti žien na trhu práce podľa súčasného právneho a politického rámca . Vzniknúť by mala podporná platforma na zavádzanie opatrení v oblasti zosúladenia rodinného a pracovného života.

Viac..  Slovensko patrí medzi štvoricu krajín Európy, kde ľudia najviac pociťujú dopady pandémie na financie

Rezort práce doplnil, že najdôležitejším výsledkom projektu je pripraviť koncepciu zosúladenia pracovného a rodinného života žien a mužov a implementovať ju u desiatich zamestnávateľov po celom Slovensku.

O redakcia/SITA

Avatar

Odporúčame pozrieť

zeny, EU

Medzinárodný deň žien 2021: COVID-19 ohrozuje rodovú rovnosť

V predvečer Medzinárodného dňa žien Komisia uverejnila správu o rodovej rovnosti v EÚ za rok 2021, …