EU NATO
Ilustračné PHOTO: © European Union.

I. Korčok: Politicky silná Aliancia postavená na silných hodnotách umožní spojencom lepšie čeliť hrozbám

Ďalšou témou rokovania ministrov zahraničných vecí Severoatlantickej aliancie bola adaptácia Aliancie na nové bezpečnostné hrozby, výzvy a potreby spojencov.

Reflexný proces pod hlavičkou NATO 2030 bol spustený na londýnskom samite v decembri 2019. Aj Slovensko zdôraznilo v nedávno prijatých strategických dokumentoch (Bezpečnostná stratégia a Obranná stratégia SR), že sa musíme prispôsobiť na rýchlo sa meniace bezpečnostné prostredie. NATO prechádza podobným adaptačným procesom. Takmer 75-ročná existencia silnej a stabilnej Aliancie opakovane dokazuje, že je toho plne schopné.

Hodnoty slobody, demokracie, dodržiavanie medzinárodného práva, ochrana ľudských práv, ale tiež zásady právneho štátu sú a musia zostať základnými princípmi, ktorými sa riadi Aliancia a jej členovia,“ zdôraznil minister I. Korčok.

Minister osobitne pripomenul, že dvere do Aliancie musia zostať otvorené a každá krajina musí mať suverénne právo slobodne sa rozhodnúť, či sa bude o členstvo v NATO uchádzať. Vyjadril tiež podporu pre pokrok Ukrajiny, Gruzínska a Bosny a Hercegoviny v ich euroatlantických integračných ašpiráciách. Šéf slovenskej diplomacie tiež zdôraznil , že „našou dôležitou domácou úlohou je vedieť sa brániť aj proti nevojenským ohrozeniam a budovať odolnosť nášho štátu a spoločnosti – proti škodlivým účinkom propagandy, hoaxov, ale aj zneužívaniu moderných technológií či pandemickej situácie.

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg pripravil na diskusiu ministrov súbor strategických návrhov, ktorých cieľ je udržať NATO vojensky silnou Alianciou – politicky silnejšou a súdržnejšou a s globálnejším prístupom k hrozbám. Konkrétne návrhy Stoltenberga smerujú k posilneniu aliančného záväzku kolektívnej obrany, zvyšovaniu odolnosti spojencov, zachovaniu technologického náskoku Aliancie, zefektívneniu politických konzultácií a koordinácie spojencov, prehĺbeniu spolupráce NATO s demokratickými partnermi či riešiť bezpečnostné dôsledky klimatických zmien.

Viac..  V. Remišová: V Bruseli bojujeme za národné priority, od EK žiadame pri eurofondoch voľnejšie ruky

NATO je pre Slovensko už 17 rokov základným pilierom bezpečnosti, stability a prosperity. Preto silná a jednotná Aliancia je naším životným záujmom. Aj preto bolo pre Slovensko dôležité počuť z úst ministra zahraničných vecí USA, že Spojené štáty sú si vedomé svojich záväzkov prispievať k bezpečnosti Európy a pevne za nimi stoja. A tiež, že namiesto jednostranných rozhodnutí budú uprednostňované spoločné konzultácie a spoločné rozhodnutia. Aj to je dôkaz, že silné NATO je výsledkom spoločného úsilia 30 členských štátov,“ vyhlásil minister I. Korčok.

Na základe konzultácií s ministrami zahraničných vecí generálny tajomník NATO ďalej upraví a rozpracuje svoje návrhy, aby mohli byť predložené lídrom NATO na tohtoročnom samite v Bruseli. Ich súčasťou bude aj odporúčanie pre aktualizáciu základného strategického dokumentu Aliancie – Strategickej koncepcie NATO.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

M. Klus: Podkopávanie spolupráce EÚ s NATO je strieľaním si do vlastnej nohy

„Slovensko, ktoré je už 17 rokov ukotvené v euroatlantickom spoločenstve, vníma Európsku únia (EÚ) a Severoatlantickú alianciu …