komisia
PHOTO: © European Union.

Poslanci sú pripravení žalovať Európsku komisiu za nedostatočnú ochranu rozpočtu EÚ


Parlament je pripravený podniknúť právne kroky, ak bude Komisia naďalej odďaľovať uplatňovanie mechanizmu podmieňujúceho čerpanie prostriedkov EÚ dodržiavaním zásad právneho štátu.

Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia, ktoré vo štvrtok pomerom hlasov 529 (za): 148 (proti): 10 (zdržalo sa hlasovania) schválil Európsky parlament. Poslanci v prijatom texte poukázali na negatívny vplyv porušovania princípov právneho štátu na rozpočet EÚ. Význam bezodkladného uplatňovania nových pravidiel podmieňujúcich prístup k prostriedkom EÚ dodržiavaním zásad právneho štátu podľa poslancov v súčasnosti ešte vzrástol, a to v súvislosti s vyplácaním finančných prostriedkov z fondu obnovy EÚ pre budúce generácie.

Parlament preto varoval Európsku komisiu pred nečinnosťou. Ak si exekutíva EÚ nesplní svoje povinnosti, ktoré jej vyplývajú z právne záväzného nariadenia podmieňujúceho prístup k prostriedkom EÚ dodržiavaním zásad právneho štátu, a neprijme všetky vhodné opatrenia na ochranu rozpočtu a hodnôt EÚ, Parlament to bude považovať za nečinnosť a podľa článku 265 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ) Komisiu zažaluje, upozorňuje schválený text.

Platné pravidlá sa musia dodržiavať a nemôžu byť podmienené prijatím usmernení, ktoré aktuálne pripravuje Komisia, zdôrazňujú poslanci. Pokiaľ však Komisia považuje tieto usmernenia za nevyhnutné, mala by ich prijať najneskôr do 1. júna a pred ich prijatím konzultovať ich obsah s Parlamentom, dodáva schválený text.

Viac..  Medziročná inflácia v eurozóne v máji stúpla na rekordných 8,1 percenta

Súvislosti

Poslanci počas rozpravy z 11. marca zdôraznili, že Európsky parlament využije všetky prostriedky, ktoré má k dispozícii, ak si Európska komisia nesplní svoju povinnosť konať nezávisle a nevyužije na ochranu rozpočtu EÚ aj nový mechanizmus podmieňujúci prístup k prostriedkom EÚ dodržiavaním zásad právneho štátu. Väčšina rečníkov v rozprave pripomenula, že nové pravidlá sú platné od 1. januára 2021 a nariadenie zavádzajúce nový mechanizmus je tak právne záväzné – na rozdiel od záverov decembrového zasadnutia Európskej rady, ktoré právne záväzné nie sú. Poslanci tiež poukázali na to, že existujúce žaloby podané na Súdny dvor Európskej únie nemajú v súvislosti s účinnosťou nariadenia odkladný účinok.

Mechanizmus podmieňujúci prístup k prostriedkom EÚ dodržiavaním zásad právneho štátu je novým nástrojom vytvoreným za účelom ochrany rozpočtu EÚ pred jeho zneužívaním vládami členských štátov, ktoré princípy právneho štátu nerešpektujú.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

plyn

Europarlament schválil striktnejšie pravidlá napĺňania zásobníkov plynu pred zimou

V reakcii na ruskú agresiu na Ukrajine schválil Europarlament predpis, ktorého cieľom je urýchliť napĺňanie …