cestovanie
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Vymáhanie neuhradených cestných poplatkov v EÚ sa má zjednodušiť, nový systém vyjde štát na 1,8 milióna eur


Vymáhanie neuhradených cestných poplatkov v rámci Európskej únie () sa má od 19. októbra 2021 zjednodušiť. Umožniť to má návrh zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií z dielne rezortu dopravy, ktorý je na medzirezortnom pripomienkovom konaní. V rámci zosúladenia slovenskej legislatívy so smernicami Európskeho parlamentu a Rady z roka 2019 elektronicky vzájomne prepojí cestné mýtne systémy v rámci a uľahčí cezhraničnú výmenu informácií o neuhradenom cestnom mýte v inom členskom štáte.

Rezort dopravy odhaduje náklady na úpravu informačných systémov vrátane vytvorenia jednotného informačného systému v cestnej doprave v priebehu rokov 2021 až 2024 vo výške 1,8 milióna eur. V týchto nákladoch sú započítané okrem iného aj náklady na zabezpečenie úradných rozhodnutí v úradných jazykoch členských štátov únie, Európskeho informačného systému vozidiel a vodičských preukazov. Na strane druhej rozpočet posilní podľa ministerstva dopravy príjem z výberu pokút od zahraničných prevádzkovateľov.

Návrh zákona umožní aj Slovensku jednoduchšie vymáhanie neuhradených poplatkov za použitie cestnej infraštruktúry od zahraničných motoristov či prevádzkovateľov vozidiel, alebo naopak, iným členským štátom únie od slovenských motoristov. Ide napríklad o mýto, diaľničnú známku, elektronickú diaľničnú známku, poplatky za použitie mosta, tunela či trajektu.

Viac..  Komisia predložila usmernenia na pomoc ukrajinským utečencom s prístupom k pracovným miestam, odbornej príprave a vzdelávaniu dospelých

V prípade schválenia návrhu zákona v parlamente sa upraví poskytovanie údajov na účely objasnenia deliktov na úseku spoplatnenia pozemných komunikácií spáchaných na území Slovenska a opačný postup, teda postup slovenských orgánov pri vybavovaní žiadostí iných členských štátov na účely objasnenia neuhradenia cestných poplatkov podľa ich predpisov.

O redakcia/SITA

Avatar

Odporúčame pozrieť

mladi ludia, cestovanie

DiscoverEU: ďalšie kolo výzvy, aby mohlo cestovať ešte viac mladých ľudí

DiscoverEU, iniciatíva Komisie, ktorá umožňuje 18-ročným mladým ľuďom poznávať Európu najmä z vlaku, otvára svoje …